Wtorek, 17 września 2019r. | Imieniny: Franciszka, Roberta, Justyna
Pokaż menu

VIII Sesja Rady Gminy Mykanów

Czerwiec 11, 2019
Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0 Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 25 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie VIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2018
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  - wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  - opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  - dyskusja.
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Wójtowi Gminy
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mykanów
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej  w gminie  Mykanów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie zlokalizowanej w Starym Cykarzewie
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Mykanów.Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).