Sobota, 8 sierpnia 2020r. | Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
Pokaż menu

XX Sesja Rady Gminy Mykanów

08 lipca, 2020
Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0 Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów - Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 14 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XX sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w zarząd odcinków dróg zlokalizowanych wzdłuż A1 w obrębie Mykanowa i Lubojenki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy MykanówGmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).