Środa, 26 czerwca 2019r. | Imieniny: Jana, Pawla
Pokaż menu

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2019 rok

Styczeń 04, 2019
Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0 Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0

1 lutego 2019 roku rozpocznie się I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2019 rok. Uwaga od tego roku obowiązuje nowy wzór wniosku (dostępny w zakładce Dla Mieszkańców -> Formularze UG Mykanów).  W bieżącym roku stawka zwrotu do
1 litra wynosi 1zł. Zmianie uległa także liczba litrów, które można odliczyć w ramach przysługującego rocznego limitu do 1 ha użytkowanego rolniczo gruntu. Obecnie wynosi ona 100 litrów do 1 ha .

Kolejna zmiana dotyczy rolników, którzy hodują bydło !!! - Mogą oni uzyskać w ramach przysługującego im rocznego limitu dodatkowo 30 zł do każdej jednej Dużej Jednostki Przeliczeniowej bydła – na podstawie zaświadczenia uzyskanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (niezbędnego do złożenia wniosku).

Zgodnie z nowym zapisem Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ Dz.U z 2018 roku poz. 2247] - zwrot podatku nie będzie przysługiwał producentowi rolnemu, jeżeli w okresie 60 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o zwrot podatku, organ podatkowy (Urząd Skarbowy) wydał w stosunku do tego producenta decyzję ostateczną określające zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, dotyczącą oleju napędowego lub innego paliwa silnikowego, od których nie został odprowadzony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek od towarów i usług”.

Każdy, kto jest producentem rolnym - użytkownikiem, właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego - w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu - tj 100 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

Wnioski - wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami faktur - należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie:

I tura: od 1 do 28 lutego 2019 roku. (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku)

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dane umieszczane na fakturze: Imię i nazwisko użytkownika, dokładny adres zamieszkania z ulicą, numerem domu, miejscowością oraz kodem pocztowym -taki sam jak podany we wniosku !!!

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 1 (budynek B – I piętro) jak również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów ( budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

 

Pieniądze zostaną wypłacone:

  • na konto bankowe – 30 kwietnia 2019 roku

  • w gotówce - w dniu 30 kwietnia 2019 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku wynosi: 100 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2018 r
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).