Piątek, 22 czerwca 2018r. | Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana
Pokaż menu

Konkusr Legendy Jury

Maj 18, 2017

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu "Legendy Jury".

CELE KONKURSU:

 • działania na rzecz ochrony gwary jako regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • ochrona języka jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • zgłębianie tajników lokalnej gwary oraz zachęcanie do jej pielęgnowania
 • pobudzenie tożsamości regionalnej
 • dialog międzypokoleniowy
 • przybliżenie swoistości gatunkowej legendy, baśni, podania
 • gromadzenie jurajskich: legend, baśni i podań w celu ochrony i ich upowszechnienia

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Jury Krakowsko-Częstochowskiej, niezależnie od wieku
 • zgłoszone do konkursu legendy muszą być autentyczne, należy podać źródło ich pozyskania
 • legendy, podania, bajki mogą być zapisane językiem literackim lub gwarą
 • teksty legend, podań, baśni (do pięciu sztuk),wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy przesyłać do 12 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A, 42-200 Częstochowa.
 • nagrodzone teksty zostaną zaprezentowane podczas Jura ROK Festiwal przez zwycięzców konkursu lub osoby trzecie, współpracujące z Organizatorem (sposób prezentacji prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia).
 • nadesłane legendy przechodzą na własność Organizatora, który najciekawsze zarchiwizuje, a po kilku edycjach konkursu wyda drukiem.
 • oceny zaprezentowanych legend, podań baśni dokona jury składające się z etnografów, folklorystów, znawców regionu i jego dziedzictwa kulturowego.
 • o kolejności występów i programie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora
 • finał konkursu odbędzie się 25 czerwca 2017 roku podczas imprezy Jura ROK Festiwal w Kłomnicach.
 • informacji na temat konkursu udziela:

Ewelina Mędrala-Młyńska
Instruktor do spraw kultury ludowej
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramach z przyczyn od niego niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).