Niedziela, 12 lipca 2020r. | Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

28 listopada, 2019
Zamek w Olsztynie - Ziijon - Praca własna / Wikipedia / CC BY 3.0 Zamek w Olsztynie - Ziijon - Praca własna / Wikipedia / CC BY 3.0

Wójt Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Gminę Olsztyn w 2020 r. z zakresu:

·         nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

·         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

·         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu,

·         ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

·         działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.

W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

 

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 17 grudnia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem mchaladus@olsztyn-jurajski.pl.

 
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).