Poniedziałek, 17 grudnia 2018r. | Imieniny: Olimpii, Lazarza, Floriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Wiadomości dla rolników na 2018 r.

Marzec 12, 2018

5 marca w Urzędzie Gminy Olsztyn odbyły się spotkania informacyjne dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich  z przedstawicielami: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Oddziałem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Częstochowie, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Poczty Polskiej i Stacją Chemiczno – Rolniczą w Gliwicach.

Pierwszymi  prelegentami  byli Małgorzata Skrzypczyk i Pan Krystian Wilfort, którzy zapoznali z informacją o zadaniach  AR i MR na najbliższy czas i poinformowali  uczestników, że od 2018 r. nastąpiły zmiany w sposobie składania wniosków o przyznanie płatności.

Obowiązkowo wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji  dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to wymóg Unii Europejskiej. Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosku przez Internet, Agencja przygotowała nową aplikację eWniosekPlus.

Koordynatorzy Poczty Polskiej, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Ewa Ciecielęga i Angelika Bautsch przedstawiły ofertę ubezpieczeń. Ubezpieczenia PTUW  będą zapewniać kompleksową ochronę życia, zdrowia rolników ich rodzin oraz  upraw rolnych, zwierząt, budynków w gospodarstwie rolnym  i maszyn rolniczych.

Przedstawiciele KRUS, Aneta Szwej i Agnieszka Stawicka zaprosiły do udziału w konkursach: ,,Bezpieczne gospodarstwo rolne” (nagroda dla zwycięzcy – ciągnik rolniczy) oraz w konkursie plastycznym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” oraz zachęcały do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących KRUS na stronie www.krus.gov.pl.

Ostatnią osobą zabierającą głos była asystentka Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Anna Włodarska, która omówiła temat wykonywania badań agrotechnicznych  dotyczących pobierania próbek gleby z gospodarstwa, wykonywania analiz.   Po swoich wypowiedziach poszczególni prelegenci byli do dyspozycji osób biorących udział w spotkaniu i odpowiadali na ich indywidualne pytania. Na koniec spotkania padło zaproszenie do udziału w  Targach Rolniczych  w Kielcach odbywających się w w dniu 16-18 .03.2018 roku, które cieszą się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich i miast.

Pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie tak jak w latach ubiegłych  będą pomagać rolnikom przy wypełnianiu wniosków obszarowych  i pełnić dyżur  w Urzędzie Gminy Olsztyn we wtorki od godz.8.00 -16.00.

Aby uzyskać pomoc doradcy przy wypełnieniu eWnioskuPlus należy posiadać dane weryfikacyjne:

  1. numer identyfikacyjny producenta -„ numer gospodarstwa”
  2. kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z A R i M R zrealizowanego w 2017 r.
  3. osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Aplikacja będzie dostępna od 15.03.2018 r.

Istnieje możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku złożonego w 2017 r..
Oświadczenie takie może być składane przez rolników, którzy:

- w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

- w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie: płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),

- zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

- potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,

- chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Oświadczenia te będą przyjmowane  do 14 marca 2018r na formularzu udostępnionym na stronie internetowej AR i MR przez Biura Powiatowe, będzie to równoznaczne ze złożeniem  wniosku o przyznanie płatności za rok 2018.

Termin składania wniosków obszarowych trwa od 15 marca do 15 maja 2018 roku.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).