Poniedziałek, 13 lipca 2020r. | Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja
Pokaż menu

Zasiłek opiekuńczy przedłużony

29 czerwca, 2020

KRUS informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 28 czerwca 2020 r.


Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

    Od 25 maja 2020 r. obowiązują przepisy, które mówią o tym, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1.    dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
2.    dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
3.    dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
4.    dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który:

  •     w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek podejmie decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.,
  •     złożył wniosek o ww. świadczenie przed wejściem w życie nowych przepisów i wskazał okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r.
  •     spełnił pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy:
•    Drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.
•    Ubezpieczony nie uzyska prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie przebywania na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
•    Ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (tj.1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).

W jaki sposób można starać się o zasiłek opiekuńczy?

    Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  oraz wysłać:

  •     za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  •     w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
  •     za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
  •     osobiście
     Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).