Środa, 16 stycznia 2019r. | Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara
Pokaż menu

INFORMACJA

Kwiecień 20, 2018

nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r.

zwiazek gmin

W dn. 13 kwietnia 2018 r. w gminie Przyrów odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano nad skutecznymi narzędziami
w walce z niską emisją w kontekście przyjętego przez Rząd projektu ustawy ws. monitorowania
i kontrolowania jakości paliw. Podkreślono, że regulujące na poziomie centralnym dotyczące wprowadzania do obrotu paliw stałych i ustalające dla nich wymagania jakościowe, są niezbędnym krokiem w dalszych działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza. Zaznaczono jednak, iż sformułowania zawarte w powyższym projekcie ustawy nie są wystarczające i wymagają wprowadzenia odpowiednich zmian. Krytyczne głosy dotyczą m.in. braku przepisów umożliwiających przeprowadzenie kontroli jakości paliw u indywidualnych użytkowników oraz zbyt łagodnie określonych w projekcie ustawy parametrów jakościowych paliw dystrybuowanych indywidualnie. W praktyce nowe przepisy umożliwiłyby spalanie
w gospodarstwach domowych gorszego jakościowo węgla kamiennego, co nie ułatwiłoby walki ze smogiem.

 

Istotnym tematem dyskusji był również problem utraty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jst, w wyniku zasiedzenia przez osoby działające w złej wierze. W takich okolicznościach niejednokrotnie osoba prywatna lub dany podmiot nabywa prawo własności do gruntów, które stanowią część mienia publicznego. Pracownicy poszczególnych urzędów, korzystając ze specjalistycznych programów komputerowych, starają się sprawować kontrolę nad terenami będącymi własnością gminy, aby redukować powyższe sytuacje. Jednak pełne i sprawne monitorowanie wszystkich gminnych gruntów w praktyce jest w zasadzie niemożliwe. Konieczna jest zatem szybka nowelizacja Kodeksu cywilnego celem ograniczenia zjawiska przejmowania nieruchomości publicznych.

 

W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu Związku wyrazili niepokój związany z ryzykiem wystąpienia problemów podczas organizacji zbliżających się wyborów samorządowych, ze względu na wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w Kodeksie wyborczym.

 

Zastrzeżenia zostały również zgłoszone w stosunku do nowelizacji ustawy Prawo łowieckie
w zakresie udziału przedstawicieli gmin w szacowaniu szkód łowieckich, wyrządzonych przez zwierzynę łowiecką na terenach objętych obwodami łowieckimi. Do tej pory szacowania tego typu szkód i wypłaty odszkodowań z tego tytułu dokonywali dzierżawcy obwodów, czyli
w zdecydowanej większości koła łowieckie. Natomiast w wyniku wprowadzenia zmian prawnych w tym zakresie gminy zostały zobowiązane do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, a to z kolei wiązać się będzie z potrzebą wydatkowania dodatkowych pieniędzy, których źródła nowa ustawa nie wskazuje. Dodatkowym problemem jest fakt wejścia powyższych przepisów w życie w bardzo krótkim czasie po ich uchwaleniu.

 

Materiał został nadesłany prz

 
zwiazek gmin
zwiazek gmin
zwiazek gmin
zwiazek gminGmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).