Poniedziałek, 24 lutego 2020r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Informacja o sesji

Luty 14, 2020
Pozostałości mostu kolei wąskotorowej w Kolonii Poczesnej - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Pozostałości mostu kolei wąskotorowej w Kolonii Poczesnej - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm)
z w o ł u j ę
na dzień 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godz.14.00
w sali nr 31 Urzędu Gminy Poczesna
XIV Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Informacja o planie działań na rok 2020.

 7. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

 8. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym 2019/2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna” na 2020 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 18. Wolne wnioski.

 19. Odpowiedzi na wnioski.

 20. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Iwona Choła
 

zam. an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).