Środa, 8 kwietnia 2020r. | Imieniny: Cezaryny, Dionizego, Julii
Pokaż menu

Jubileuszowa GALA

20 lutego, 2020

20 lutego 2020 roku, Hala Sportowa w Poczesnej – Piąta Jubileuszowa Gala „SYDERYTY 2019”, wręczenie Statuetek Wójta Gminy Poczesna.

syderyty2019

Kilka lat temu, Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, znalazł odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nagrodzić najbardziej zasłużonych, nie szczędzących swojego wolnego czasu ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Poczesna. Po przemyśleniach zapadła decyzja:  zasłużonym zostaną wręczone okolicznościowe statuetki, które nawiązywać będą do historii regionu, a więc do kopalnictwa rud żelaza, które miało znaczący wpływ na rozwój Gminy Poczesna.
Projekt statuetki wykonał światowej sławy rzeźbiarz, od kilkunastu lat mieszkaniec Gminy Poczesna, Jerzy Kędziora. Każda z figur jest niepowtarzalna, gdyż zawiera nieregularny kawałek prawdziwego syderytu (rudy żelaza), z terenu Gminy Poczesna, z naszej Ziemi.
Zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami, laureatów do statuetek wybiera Kapituła, której przewodniczy Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach:

1.  Oświata, kultura, sztuka
2.  Sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska
3  Przedsiębiorczość
4.  Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna

W 2019 roku zainaugurowano jeszcze jedną kategorię: „Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna”.
Do 20 lutego 2020 roku „Syderyty” zostały wręczone następującym osobom:
Laureatami PIERWSZYCH „Syderytów 2015” zostali w kategorii:
 
- Oświata, kultura, sztuka: Jerzy Kędziora;
- Sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska: Henryk Pałasz;
- Przedsiębiorczość: Krzysztof Krzyczmonik;
- Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna: Andrzej Cupiał.

Przed Publicznością wystąpił Alosza Awdiejew.
Druga edycja „Syderytów” miała miejsce w 2017 roku. Wówczas uroczystość swoim występem uświetnił aktor Kacper Kuszewski. Laureatami „Syderytów 2016” zostali w kategoriach:

      - Przedsiębiorczość: Maksymilian Wawrzyńczak;
      - Oświata, kultura i sztuka: Mirosława Truchta-Nowicka;
      - Sport, zdrowie, opieka społeczna i ochrona środowiska: Klub Sportowy OLIMPIA Huta Stara B;
      - Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna: Maria Adamus i Regina Krzyczmonik.

W 2018 roku odbyła się trzecia edycja Gali. W Hali Sportowej, już po uroczystym wręczeniu wyróżnień wystąpili światowej sławy artyści operowi: Sylwia Lorens i Juliusz Ursyn Niemcewicz. Laureatami „Syderytów 2017” zostali, w kategoriach:

- Przedsiębiorczość: Bożena i Artur Dróżdż;
- Oświata,kultura i sztuka: Marian Kołodziej;
- Sport, zdrowie, opieka społeczna i ochrona środowiska: Jerzy Ślęzak i Leon Kuta;
- Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna: Grażyna Jarawka.

„Syderyty 2018” odbyły się tradycyjnie w „tłusty czwartek”. Gwiazdą wieczoru była aktorka Katarzyna Żak. Laureatami czwartej edycji „Syderytów” zostali, w kategoriach:

- Przedsiębiorczość: Przemysław Błaszak;
- Oświata,kultura i sztuka: Justyna Wilk;
- Sport, zdrowie, opieka społeczna i ochrona środowiska: Marek Morzyk;
- Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna: Andrzej Patorski.

W roku 2019, po raz pierwszy zostały przyznane dwie statuetki: „Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna”. Otrzymali je: Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwiga Wiśniewska oraz Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Stanisław Gmitruk.
20 lutego 2020 roku, w blasku świateł i fleszy powitano gości wśród których znaleźli się; parlamentarzyści, laureaci poprzednich edycji, goście z zaprzyjaźnionej

Gminy Jaszuny z Litwy. Serdecznie powitano przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego, Sejmiku Województwa Ślaskiego, Urzędu Miasta Częstochowa, Starostwa Powiatu Częstochowskiego. Wśród osób przybyłych na „Syderyty 2019” nie zabrakło prezesów i dyrektorów wojewódzkich i miejskich placówek, prezesów stowarzyszeń, artystów. Jak co roku licznie na „Syderyty” przybyli burmistrzowie i wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Nie zabrakło duchowieństwa, samorządowców Gminy Poczesna, sołtysów, reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych i kulturalnych. Byli także, przedstawiciele stowarzyszeń, pracownicy służby zdrowia, Komendy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przedsiębiorcy. Powitano również przedstawicieli Klubów Sportowych oraz pracowników Urzędu Gminy Poczesna oraz pracowników Jednostek Organizacyjnych i Pomocniczych.

Na tegorocznej Gali Wójt Krzysztof Ujma nawiązał do tradycji górniczych, sportowych i kulturowych, które są nieustająco kultywowane w naszej Gminie. Historia kopalnictwa żelaza dała początek także, pasji rowerowej, muzycznej – dowodem jest m.in. historia Orkiestry Dętej, która jest wpisana w górniczą tradycję. Ściśle związana była i jest z naszym terenem. Towarzyszyła podczas uroczystości państwowych, gminnych oraz w pożegnaniach mieszkańców Gminy Poczesna. Obecnie zastąpiła ją Młodzieżowa Orkiestra Dęta, którą mogliśmy podziwiać.
Wójt przedstawił również pasje sportowe Gminy Poczesna. Zawsze bardzo prężnie rozwijał się sport rowerowy. Podkreślił, że jest on w Gminie Poczesna coraz bardziej popularny, o czym świadczą m.in. nagrody i wyróżnienia dla Gminy Poczesna. Odpowiedzi na pytania, co zrobić aby rozwijał się jeszcze prężniej, udzielał Gminie Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Rowerowej – Aleksander „Alex” Kopia. Należy przypomnieć, że w maju 2019 roku odbyła się dyskusja samorządowców północnej części województwa śląskiego. Powstał dokument pt. „ZAŁOŻENIA REGIONALNEJ POLITYKI ROWEROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ Z KONCEPCJĄ SIECI REGIONALNYCH TRAS ROWEROWYCH”. W styczniu tego roku odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady Rowerowej (organ doradczy Marszałka Sejmiku Śląskiego), na którym poruszono kilkanaście tematów związanych z polityką komunikacji rowerowej w naszym województwie. Nasz projekt został wstępnie nazwany „Szlakiem Syderytów”. Biegnie przez gminy: Żarki, Poraj, Kamienica Polska, Poczesna, Konopiska, Blachownia Krzepice - w kierunku na Wieluń. W 2015 roku powołano Gminnego Oficera Rowerowego, który od 2019 roku zasiada też w Śląskiej Radzie Rowerowej. Jest nim mieszkaniec Gminy Poczesna – Marek Morzyk. 
Długo wyczekiwana chwila – wręczenie Statuetek „Syderyty 2019” – stała się faktem. Na tegorocznej, jubileuszowej Gali otrzymali je:

- w kategorii: Oświata, kultura, sztuka – Dorota Wiśniewska;
- w kategorii: Sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska - Barbara Wąsińska
- w kategorii: Przedsiębiorczość – Beata Chochaus–Międła;
- w kategorii: Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna – Jan Wawrzyńczak;

Laureatem „Super Syderyta – Przyjaciela Gminy Poczesna” został – ks. Ryszard Umański.
Po wręczeniu Statuetek, Jan Szyma ze Stowarzyszenia „Przyjaciół Gaude Mater” w Częstochowie, wręczył Wójtowi Krzysztofowi Ujmie medal „Zasłużony dla WLKS KMICIC”. Po części oficjalnej nastąpił – tradycyjnie już jak na „tłusty czwartek” przystało poczęstunek. Nie zabrakło również pasjonatów muzyki klasycznej, którą można było podziwiać  na koncercie śpiewaka operowego, solisty Teatru Narodowego oraz Teatru Muzycznego Roma  w Warszawie– tenora Bogusława Morki, który wystąpił wraz z sopranistką Emilią Zielińska (artystka w 2004 roku śpiewała dla Jana Pawła II) przy akompaniamencie zespołu Alla Vienna pod dyrekcja prof. Adama Manijaka. Burzą oklasków podziękowano i pożegnano artystów.
Z dumą  patrzymy na ludzi, którzy pracują na rzecz Gminy Poczesna i przyjaciół. Dziękujemy wszystkim za pamięć i przybycie.

Podziękowania kierujemy również do Firmy Omega Music, która już po raz kolejny, w sposób wysoce profesjonalny zapewnia nam obsługę techniczną Gali.

Aneta Nawrot, Renata Smędzik, fot. Aneta Nawrot

 
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019
syderyty2019Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).