Poniedziałek, 19 kwietnia 2021r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

„Moja Wielkanoc” Powiatowy Konkurs Plastyczny

24 lutego, 2021

Organizator: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Patronat: Wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

Temat konkursu: Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z  Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną (płaską).
 
Cele konkursu:

  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,
  • rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
  • pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
  • ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.

 
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Obejmuje następujące grupy wiekowe:

  • I grupa –  przedszkola,
  • II grupa – klasy I - III szkoły podstawowej,
  • III grupa – klasy IV - VII szkoły podstawowej,
  • IV grupa –  klasy VII - VIII szkoły podstawowej.

 
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 
3. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym dane:
imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania lub nazwa szkoły, którą reprezentuje
oraz telefon kontaktowy opiekuna/szkoły.

 
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej - „płaskiej”. Dopuszczalne formaty prac - A4, A3.
 
5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.
 
6. Przyznane zostaną miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.
 
7. Termin: Na prace oczekujemy  do dnia 22.03.2021 r. (poniedziałek) w naszej siedzibie: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327- 40 -78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).
 
8. Do pracy należy załączyć zgodę RODO (do pobrania i wydrukowania ze strony www.kulturapoczesna.pl).
 
9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.
 
10. O terminie i sposobie ogłoszenia wyników konkursu, poinformujemy na naszym
fanpage Facebook/Kultura Poczesna

 
Uwagi końcowe:
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy można odebrać w terminie 30 dni od daty podsumowania konkursu.
 
Pytania prosimy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu - Janusz Koniecki, tel. 34 327 40 78
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

zamieściła: I.Skorupa

 
 
 
 

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).