Sobota, 16 lutego 2019r. | Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Pokaż menu

Podsumowanie regionalnego programu podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT w gminie Poczesna

Lipiec 10, 2018

Stopniowo zanikają granice między państwami.Polacy zdobywają nowe rynki pracy, robią karierę zawodową, podróżują, zdobywają nowe doświadczenia, poprzez internet - kontaktują się z ludźmi z różnych krańców świat.Być elastycznym kulturowo, to wymóg współczesnego świata. Polska jest w Unii Europejskiej. Nasz świat stał się globalną wioską, a pierwszym krokiem do uniknięcia "szoku kulturowego" jest nauka języków obcych".

"Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
 Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” – Frank Smith
 

Taki był również główny cel projektu realizowanego przez Gminne Centrum Kultury,  Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Wzrost kwalifikacji w zakresie ICT oraz języków obcych. Projekt „Kompetencje XXI Wieku”, to regionalny program podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT”,  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania: 11.4. oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne. Realizacja niniejszego projektu poprzez organizację wsparcia szkoleniowego w subregionie województwa śląskiego a konkretnie w gminie Poczesna, pozwoliła na wzrost kwalifikacji  mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy chcieli podwyższyć swoje kwalifikacje oraz kompetencje językowe i cyfrowe. Projekt zakończył się walidacją (programem formalnej oceny) i certyfikacją kompetencji. W przypadku szkoleń ICT były to egzaminy i certyfikaty, natomiast w przypadku języków obcych, międzynarodowe certyfikaty kompetencji językowych. Szkolenia językowe odbywały się w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi, w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach,  w Świetlicy w Hucie Starej A. Zajęcia językowe prowadzone były przez lektorów: Elżbietę Magdziarz, Annę Wasiak, Annę Kocot. Szkolenia IT realizowane były w Świetlicy Środowiskowej we Wrzosowej i prowadzone były przez: Janusza Konieckiego, Marcina Hurasa oraz Roberta Szymczyka. Ogólnie w kursach językowych i informatycznych wzięło udział prawie 100 osób. Wszyscy uczestnicy zajęć od dawna chcieli uczyć się lub doskonalić wybrany przez siebie język, jednak w nawale codziennych obowiązków, albo nie mieli czasu, albo brakowało im systematyczności czy wytrwałości. Dzięki kursom niektóre osoby przekonały się, że ich znajomość języka obcego jest wystarczająca, aby komunikować się w podstawowych sytuacjach z życia codziennego bez większego wysiłku, co było dla nich zaskoczeniem. Natomiast pozostali  oprócz tego, że kontynuują doskonalenie swoich umiejętności posługiwania się językiem, nabrali odwagi i pewności siebie. Wszystkim uczestnikom kursów językowych i informatycznych serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Życzymy Państwu wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. “Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things.” – Flora Lewis “
Iwona Skorupa
 
 
 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).