Sobota, 27 lutego 2021r. | Imieniny: Gabriela, Anastazji
Pokaż menu

Roczne podsumowanie

27 stycznia, 2021
Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

z działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Członków ich Rodzin przy Urzędzie Gminy w Poczesnej za rok 2020.

 

Punkt Konsultacyjny działa przy Urzędzie Gminy w Poczesnej. Celem działalności Punktu jest realizowanie zadań  własnych Gminy Poczesna wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:

- możliwości kierowania na leczenie i leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

- motywowania osób do podjęcia leczenia, 

- pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

- kierowanie na leczenie osób współuzależnionych do grup samopomocowych i dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc terapeutyczną w każdą środę w godzinach od 16.00 do 19.00. Pomoc terapeutyczna świadczona jest przez certyfikowanego specjalistę  psychoterapii uzależnień. 

W roku 2020 specjalista psychoterapii uzależnień  udzielił 183 porady.  Od dn. 22.04.2020 do dn. 12.08.2020 udzielał teleporad  z powodu trwającej epidemii koronawirusa.  Od dn. 19.08.2020 ponownie  powrócono do spotkań terapeutycznych w nowej siedzibie Punktu Konsultacyjnego we Wrzosowej. 

Porady  udzielane w Punkcie Konsultacyjnym dotyczyły motywacji do podjęcia leczenia osób kierowanych przez Gminną Komisję d s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Terapeuta  przedstawiał  możliwości form leczenia terapeutycznego, przedstawiał cele terapii, udzielał informacji  o jej przebiegu. Formy leczenia były dostosowywane do indywidualnych  możliwości klienta. Na wyraźne życzenie klienta  pomagał w umieszczeniu w oddziałach stacjonarnych terapii i  na oddziałach leczenia zespołów abstynencyjnych. 

Do Punktu Konsultacyjnego uczęszczali klienci mający zobowiązanie  Sądu o leczenie przymusowe. Celem tych spotkań było zdobycie wiedzy nt. uzależnienia od alkoholu, rozpoznanie destrukcji alkoholowej, motywowanie do wprowadzania zmian w różnych obszarach życia i wzmacnianie motywacji do utrzymywania abstynencji. Ważnym obszarem pracy z klientami Punktu Konsultacyjnego była praca nad  konstruktywnym radzeniem sobie z przeżywanymi emocjami i poczuciem własnej wartości, jak również poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji życiowych i motywowanie do wprowadzania zmian w swoim życiu,

Osobom współuzależnionym, rodzinom wskazywał możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w specjalistycznych placówkach, wspierał  w radzeniu sobie z piciem najbliższych i radzeniu sobie w codziennym życiu. 

Do Punktu Konsultacyjnego zgłosiły się również osoby będące w kryzysie. Otrzymały wsparcie terapeutyczne i możliwości skorzystania z pomocy innych specjalistów. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego spełnia swoje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rodzaj i zakres udzielanych porad zapewnia osobom uzależnionym od  alkoholu i ich rodzinom dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

Osoby zgłaszające się do Punktu Konsultacyjnego mają możliwość przedstawienia swoich spraw i problemów  w sposób anonimowy z zachowaniem i poszanowaniem intymności, uzyskują wsparcie i zrozumienie.

Halina Kunowska

 

 

 

 

zamieściła: an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).