Poniedziałek, 17 grudnia 2018r. | Imieniny: Olimpii, Lazarza, Floriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

XXXIV Sesję Rady Gminy Poczesna

Marzec 09, 2018
Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Zwołuję
na dzień 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz 14.00
w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna
XXXIV Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXXIII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 12 lutego 2018r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna.
8. Ocena ściągalności podatków w 2017 roku.
9. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poczesna
17.  Wnioski i zapytania radnych.  
18. Wolne wnioski i informacje. 
19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

 

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).