Poniedziałek, 17 grudnia 2018r. | Imieniny: Olimpii, Lazarza, Floriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

ZARZĄDZENIE

Luty 16, 2018
Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Wójta Gminy Poczesna, z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poczesna oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna.

§ 4.

Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Poczesna

mgr inż. Krzysztof Ujma

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).