Niedziela, 19 maja 2019r. | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Pokaż menu

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów

Październik 05, 2018
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Gmina Przyrów przystępuje do realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”

W ramach Programu Gmina Przyrów zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planuje się, że Program będzie realizowany w latach 2018-2021 w zależności od pozyskanych środków.

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:

  • nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  • przed 2020 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (obszary poza aglomeracją).

Warunkiem koniecznym do udziału w Programie będą:

  • złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji przystąpienia do projektu,
  • przekazanie Gminie Przyrów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu,
  • odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne określone na podstawie badań geologicznych.

Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do:

  • zabezpieczenia 10% środków niezbędnych do realizacji zadania,
  • utrzymania wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w ruchu oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, m. in. kosztów energii elektrycznej, kosztów usuwania osadów i innych,
  • zachowania i utrzymania trwałości inwestycji przez okres min. 5 lat od dnia zakończenia robót budowlanych.

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przyrów a właścicielami nieruchomości. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – pokój nr 14, I piętro budynku Urzędu Gminy Przyrów, tel. 34 3554120 wew. 39 i 40, gdzie można uzyskać wzory dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w programie (deklaracja, oświadczenie).

Wzory dokumentów dostępne są również na stronach internetowych Gminy Przyrów:

Deklaracje wraz z oświadczeniem przyjmowane będą od mieszkańców w terminie do 10.11.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów, II piętro, pokój nr 16.

Treść „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów” stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/189/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Pliki do pobrania:
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).