Poniedziałek, 25 maja 2020r. | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Pokaż menu

VIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

17 października, 2019

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 24 października (czwartek) 2019 roku o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, VIII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu VII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Przyrów z dnia 30.09.2019r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat  budżetu.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przyrów na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyrów.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).