Wtorek, 17 września 2019r. | Imieniny: Franciszka, Roberta, Justyna
Pokaż menu

XI sesja Rady Gminy Rędziny

Czerwiec 11, 2019
Rędziny - Widok na kościół - Michal mwr / Wikipedia / Public domain Rędziny - Widok na kościół - Michal mwr / Wikipedia / Public domain

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.,poz.506) informuję, że w dniu 18 CZERWCA 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołów z poprzednich sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
a) Debata nad Raportem o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rędziny
6. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny
b) Przedstawienie opinii z RIO do sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2018 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Komunikacji w Rędzinach
14. Przedstawienie protokołu i wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Zakładzie Komunikacji w celu zajęcia stanowiska
15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
16. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy psychologiczno- pedagogicznej w placówkach oświatowych na ternie Gminy Rędziny.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Rędziny

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).