Czwartek, 9 lipca 2020r. | Imieniny: Lukrecji, Weroniki, Zenona
Pokaż menu

XXV sesja Rady Gminy Rędziny

24 czerwca, 2020
Rędziny - Widok na kościół - Michal mwr / Wikipedia / Public domain Rędziny - Widok na kościół - Michal mwr / Wikipedia / Public domain

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020,poz.713) informuję, że w dniu 30 czerwca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 15,00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A, odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXIII i XXIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez zmianę jej siedziby.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rędziny na lata 2020 – 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na części nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 167/10 k.m. 9 Obręb Kościelec.
12. Przyjęcie sprawozdania za 2019 rok z realizacji działań wynikających
z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata 2016-2020.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za rok 2019.
14. Wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).