Środa, 25 listopada 2020r. | Imieniny: Erazma, Katarzyny
Pokaż menu

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY STARCZA

16 czerwca, 2020
Urząd Gminy i OSP w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Urząd Gminy i OSP w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. Jednak z uwagi na zagrożenie zakażenia się COVID-19 na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875) termin przedstawienia raportu o stanie gminy został przedłużony o 60 dni.

Raport o stanie Gminy Starcza obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,    w szczególności realizację polityk, programów i uchwał Rady Gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,  w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.


Termin sesji ustalono na dzień 24 czerwca 2020 roku.

 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.


Załącznik

Raport o stanie Gminy Starcza za 2019r. - PDF
Gmina Starcza
Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Dogodne położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką Częstochowa -Tarnowskie Góry z jednej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).