Wtorek, 4 sierpnia 2020r. | Imieniny: Dominika, Protazego, Jana
Pokaż menu

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

15 czerwca, 2020
Urząd Gminy i OSP w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Urząd Gminy i OSP w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 

WÓJT GMINY STARCZA - GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

             Na podstawie art. 20  ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym  w  2020r. (Dz. U z 2019r. poz.1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Starcza.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

1.      Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

·         być osobą pełnoletnią,

  • zamieszkiwać na terenie  gminy Starcza,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  1. Kandydat  na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie , zakończone egzaminem testowym:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020r.

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 1);

  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Informacja dotycząca RODO (zał. 2)

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach  pracy Urzędu, w kopercie z napisem "Nabór kandydata na rachmistrza terenowego -Powszechny spis rolny 2020 r."

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Starcza ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Gmina Starcza
Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Dogodne położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką Częstochowa -Tarnowskie Góry z jednej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).