Poniedziałek, 10 grudnia 2018r. | Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Raport z konsultacji społecznych PGN

Styczeń 02, 2018
Kościół w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Kościół w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedmiotem konsultacji był projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starcza” [PGN]. Główne kierunki planowanych działań, których realizacja powinna przybliżyć gminę do osiągnięcia celów „Planu działań w perspektywie do 2020 roku” [SEAP] i pozytywnie wpłynąć na stan środowiska w gminie, przyczyniając się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, w PGN uszeregowano według:

-              priorytetów inwestycyjnych,

-              obszarów działań,

-              sektorów.

Docelowo PGN będzie kluczowym dokumentem, który uprawniał będzie do aplikowania przez Gminę Starcza oraz podmioty funkcjonujące na jej terenie o możliwe do pozyskania wsparcie finansowe dla przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Plan Działań zawiera konkretne zadania inwestycyjne z obszaru oddziaływania samorządu, za których realizację odpowiedzialny będzie Urząd Gminy Starcza, jednostki organizacyjne, a także przedsięwzięcia interesariuszy zewnętrznych. Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie uwag i wniosków do Projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starcza”, zaproponowanie uzupełnień i ewentualnych korekt listy zadań zgłoszonych przez jednostki miejskie i interesariuszy zewnętrznych w ramach Programu Inwestycyjnego do PGN oraz wyrażenie opinii na temat proponowanych zapisów określających ramy ochrony powietrza i środowiska w Gminie Starcza.

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 08.12.2017r. do 29.12.2017r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 95.2017 Wójta Gminy Starcza z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza”,

Dokument został wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Starcza w pok. nr 5 oraz dostępny był w wersji elektronicznej na stronie http://www.gmina-starcza.pl/aktualnosci/1728.

Konsultacje odbywały się w formie wyrażenia uwag/wniosków, zgłaszanych w formie pisemnej.

W ramach ww. konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi/wnioski.

 

 
Gmina Starcza
Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Dogodne położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką Częstochowa -Tarnowskie Góry z jednej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).