Piątek, 21 września 2018r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Po XXII sesji Rady Powiatu

Marzec 31, 2017
Po XXII sesji Rady Powiatu

Podczas XXII sesji Rady Powiatu (30 marca br.) radni jednogłośnie przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad uchwały. Oprócz zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu zaakceptowali także m.in. sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz przyjęli programy dotyczące m.in. ochrony zdrowia psychicznego i współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Radni ustalili również wysokość wynagrodzenia nowego starosty, przyznając mu pensję taką samą, jaką pobierał jego poprzednik. Starosta Krzysztof Smela został także wybrany na delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Warszawie.

Rada Powiatu postanowiła nagrodzić byłego starostę powiatu bodeńskiego Siegfrieda Tanna za nawiązanie i wzorowe prowadzenie współpracy pomiędzy powiatem bodeńskim i powiatem częstochowskim. Stąd też podjęto uchwałę w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez wojewodę śląskiego do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie S. Tannowi odznaczenia państwowego.

Radni powiatowi przyjęli także uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego powiatu w minionym roku. Wnioski wynikające z dokonanej oceny nie pozwalają na nadmierny optymizm. Stwierdzono bowiem, że istniejące obwałowanie rzek jest niewystarczające. Co prawda stan wałów jest zadawalający, ale konieczne jest wykonanie badania ich szczelności. Brakuje rowów opaskowych, a istniejące wymagają odmulania, usunięcia zadrzewień i zakrzaczeń. Rzeki na wielu odcinkach wymagają wykonania bieżącej konserwacji polegającej na wykoszeniu skarp, usunięciu zadrzewień i zakrzaczeń oraz odmuleniu dna, jak również naprawy wyrw oraz śladów działalności bobrów. W 2016r. zarówno Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu jak i Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ze względu na niewystarczające środki finansowe, zrealizowały tylko niektóre najpilniejsze prace konserwacyjne i naprawy na terenie powiatu częstochowskiego. Konieczne jest więc przeznaczenie dodatkowych środków na ten cel.

Podczas sesji mówiono także o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim. Informację na ten temat przedstawiła w imieniu komendanta Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie naczelnik Wydziału Prewencji KMP podinsp. Joanna Lazar. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że w ciągu minionych czterech lat przestępczość w naszym powiecie spada, wzrasta natomiast wykrywalność sprawców przestępstw i wykroczeń. Najwyższą wykrywalność odnotowano w zakresie uszkodzeń ciała (91 proc.), natomiast najniższą w odniesieniu do k kradzieży z włamaniem (34,4 proc.). Niestety, nadal dużym problemem na naszych drogach są nietrzeźwi kierowcy. W ubiegłym roku zatrzymano 294 osoby kierujące pojazdami po spożyciu alkoholu i odnotowano 127 spowodowanych przez nich wypadków, w których śmierć poniosły 2 osoby. Łącznie w 2016 roku na drogach naszego powiatu zginęło 13 osób.


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   

 

Galeria zdjęć


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   


 •  

   

   

   

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).