Niedziela, 27 września 2020r. | Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny
Pokaż menu

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realiza …

12 lutego, 2020

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku.

Uchwala Nr
281/2020   Zarządu
Powiatu  Częstochowskiego z dnia 12 lutego
2020 r.

 

 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań  
publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku.

Na podstawie art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (
Dz.U. 2019 poz. 511 z
póź. zm.), art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (
Dz.U. 2019 poz. 688 z
póź. zm.)
w
związku z postanowieniem uchwały Nr 256/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego  z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej, uchwala się co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z
opinią Komisji Konkursowej dotyczącej złożonych wniosków na realizację zadań z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej, udziela się dotacji następującym organizacjom:

Zadanie
nr 1

Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim: Powiatowemu
Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Częstochowie  w wysokości: 42 000 zł.

Zadanie
nr
2
Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach rozgrywek szkolnego związku
sportowego: Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Częstochowie w
wysokości: 38 000 zł.

§2

Niniejsza uchwała stanowi
podstawę do zawarcia umów z organizacjami wymienionymi w § 1.

§3

Wykonanie uchwały
powierza się Staroście Częstochowskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu                                                                                                                                                     

1. Krzysztof Smela     - Starosta -Przewodniczący Zarządu -                   ………………

2. Jan 
Miarzyński      - Wicestarosta                                    -                   ………………

3. Henryk  Kasiura     -
Członek Zarządu                               -                  ………………

4. Adam Morzyk        - Członek Zarządu                              -                   ……………… 

5. Gwidon Jelonek 
   - Członek Zarządu                             -                   ………………

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).