Poniedziałek, 25 maja 2020r. | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Pokaż menu

XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

26 listopada, 2019

XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

XI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się

28.11.2019 o godz. 10:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XI Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wręczenie uczniom z powiatu częstochowskiego nagród za osiągnięcia w nauce.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K.Toczko, druk nr 12/XI/2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 13/XI/2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 14/XI/2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 1/XI/2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Koniecpolu w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Koniecpolu, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 2/XI/2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Złotym Potoku w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Złotym Potoku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 3/XI/2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Złotym Potoku w 5-letnie Technikum w Złotym Potoku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 4/XI/2019.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Koniecpolu w 5-letnie Technikum w Koniecpolu, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 5/XI/2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 6/XI/2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2020 roku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 7/XI/2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, referent sekretarz H. Sobel, druk nr 8/XI/2019.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 9/XI/2019.

20. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji §5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 10/XI/2019.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 11/XI/2019.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Powiatem Częstochowskim oraz Powiatem Myszkowskim w sprawie określenia zasad współfinansowania zadania pn. Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową, referent dyr. PZD B. Zalewska, druk nr 15/XI/2019.

23. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

24. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).