Niedziela, 27 września 2020r. | Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny
Pokaż menu

Zapraszamy na galę wręczenia wyróżnień Starosty Częstochowskiego „Za z …

11 lutego, 2020

Zapraszamy na galę wręczenia wyróżnień

15 lutego zapraszamy do częstochowskiej filharmonii, gdzie o godzinie 17.00 rozpocznie się uroczystą gala wręczenia wyróżnień "Za zasługo dla powiatu". Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.


Starosta Częstochowski wybierze laureatów spośród osób i organizacji nominowanych przez Kapitułę Konkursu. Wśród tego zaszczytnego grona znaleźli się:


Edukacja
i Kultura

Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona

Orkiestra pierwsze próby odbyła w 1993 roku.
Założycielem orkiestry i jej opiekunem jest Lilla Deska. Funkcję kapelmistrza
od 2015 r., sprawuje Dariusz Pikor. Wśród licznych sukcesów orkiestry na
wyróżnienie zasługuje: IV miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr w
Konopiskach (2017 r.), Grand Prix dla najlepszej Orkiestry Międzynarodowego
Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczecinie (2019 r.), udział w Międzynarodowym
Festiwalu w Malgrat de Mar w Hiszpanii (2018 r.). Zespół nagrał 4 płyty DVD z
Koncertów Noworocznych. Obecnie naukę gry na instrumentach pobiera 40 osób.
Młodzi muzycy stale doskonalą swoje umiejętności i godnie reprezentują powiat
częstochowskie na arenie ogólnopolskiej.

 

Teatr Dratwa

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

 

Teatr został sformowany w 2016 r., w tym samym roku
zostało założone Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”. W 2019 r. odbyły
się premiery dwóch spektakli: Mały Książę i Agatka Niejadka. Od początku swojej
działalności grupa cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ponad 100
zagranych spektakli 2019 r., które obejrzało ponad 2 500 osób. Wśród
zdobytych nagród można wyróżnić: I miejsce w XVIII Przeglądzie Małych From
Teatralnych w Radomsku oraz II miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Teatralnych „Zezowate Oko” ze spektaklem „Mały Książe”. Reżyserem jest Dawid
Chybalski, a scenografem Marta Gonera.

 

Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”

Gminne Centrum Kultury, Informacji i
Rekreacji w Poczesnej

 

Zespół powstał w 1998 r. Grupa posiada w swoim
repertuarze wszystkie tańce narodowe oraz wiele obrzędów i suit regionalnych.
Działa w 4 grupach wiekowych, do których uczęszczają dzieci od 3 roku życia
poprzez młodzież szkolną i dorosłych. Zespół stał się znakiem rozpoznawczym
Ogólnopolskich Spotkań Ochotniczych Straży Pożarnych i ambasadorem kultury polskiej
poza granicami kraju. Koncertował m.in. na Litwie i Słowacji oraz w Macedonii,
Węgrzech, Bułgarii, Grecji i Serbii. Opiekę nad zespołem sprawuje Gminne
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Kierownikiem artystycznym
jest Justyna Wilk, a choreografem Katarzyna Nowicka.

 

Zespół
Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej z Lelowa

Zespół powstał w 2012 roku. Zrzesza obecnie 20
pasjonatów folkloru. Głównym celem działalności jest kultywowanie i promowanie
tradycji. Na wyróżnienie zasługuje współpraca z Ośrodkiem w Bogumiłku.
Członkowie zespołu spotykają się z wychowankami z okazji Dnia Dziecka, pikników
rodzinnych i Dnia Babci. Zespół można również podziwiać w spektaklach
teatralnych: „Wesele śląskie”, „Być dobrym jak chleb” i „U Morcina w starym
młynie”. Lelowianie mogą pochwalić się m.in. III miejscem w Konkursie „Piękna
wieś” w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i
zwyczaje. Kierownikiem artystycznym i choreografem jest Piotr Hankus, a
opiekunem grupy Anna Kuczek.

 

 

 

 

 

Sport
i turystyka

Ireneusz Bartkowiak

Społecznik, wieloletni popularyzator turystyki jurajskiej     

 

Od 1999
roku Ireneusz Bartkowiak aktywnie uczestniczy w rozwoju lokalnej turystyki.
Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu ogólnopolskich imprez, m.in.
Jurajskiego Lata Filmowego, Święta Pstrąga, Jurajskiej Jesieni Poetyckiej,
Juromanii i Międzynarodowych Zawodów w Balonach na Ogrzane Powietrze. Brał
udział w pracach założycielskich Częstochowskiej Organizacji Turystycznej i
Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Dał się poznać jako autor publikacji
turystycznych i współautor wielu map regionu północnej Jury oraz przewodników
po gminie Janów i okolicy. Wyznaczył również i opisał kilka szlaków
turystycznych. Redaktor książki „Złotopotockie impresje” – promującej gminę
Janów poprzez poezję. Wielokrotnie odznaczany za swoją działalność w środowisku
turystycznym.

 

Sekcja Strzelecka przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

 

Sekcja została założona w 2007 r., a w 2015 r. została
uruchomiona profesjonalna pneumatyczna strzelnica sportowa 10-metrowa. W
Kłomnicach cyklicznie organizowane są turnieje im. Wojciecha Ruszkowskiego,
turnieje z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz od 2018 r. Memoriał im.
mjr. Jana Wrzoska. Reprezentanci sekcji odnoszą liczne sukcesy w turniejach
strzeleckich. W 2019 r. Jakub Michoń, w kategorii junior zajął I miejsce w
konkurencji karabinu pneumatycznego w V Zawodach Strzeleckich „O szablę Józefa
Turczynowicza”. W tych samych zawodach w
 
kategorii seniorów triumfował Dawid Topolski, który zwyciężył również w
finale Dąbrowskiej Ligii Strzeleckiej.

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Speedway Rędziny

 

Klub
mini żużla powstał w 2017 r. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Rędziny i
lokalnych społeczników w 2018 r. w Kamieniołomie Lipówka wybudowany został tor
do uprawiania mini żużla. Obecnie nowy ośrodek żużlowy wart jest ok. 650 tys.
złotych. Pod okiem trenera Józefa Kafla trenuje dwunastu chłopców w wieku od
pięciu do dwunastu lat. Ciężka praca na treningach przyczyniła się do zdobycia
trzeciego miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski w klasie 85-125cc. Na
wyróżnienie zasługuje również zdobycie tytułu Mistrza Polski w mini żużlu na
lodzie, zdobyte przez Wiktora Andryszczaka. Prezesem klubu jest Sławomir
Misiewicz.

 

 

 

 

Samorządność
i Polityka Społeczna

Ryszard Całus

Prezes Oddziału Rejonowego Związku Emerytów i
Rencistów w Kłomnicach

Od 8 lat kieruje
związkiem emerytów i rencistów, który zrzesza około 700 członków. Corocznie
organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne oraz wycieczki, m.in. do
Brna, Wiednia, Bratysławy, Pragi, Trójmiasta i Sandomierza. Dbając o sprawność
umysłową seniorów, zapewnia im udział w kursach obsługi komputera i kursach
języka angielskiego. We współpracy z Urzędem Gminy w Kłomnicach pisze projekty,
które uzyskują wysokie noty w konkursach. Nieustannie zabiega o dobrą
współpracę z przedsiębiorcami i pozyskuje sponsorów. Dzięki działalności
Ryszarda Całusa seniorzy są cały czas aktywni. Mogą być przykładem jak pięknie
spędzać czas na emeryturze.

 

 

Krzysztof
Ściubidło

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru w Starej Gorzelni, gm.
Blachownia

Lider społeczności lokalnej
i od 2011 r. sołtys sołectwa Stara Gorzelnia. Z jego inicjatywy w 2013 r.
zostało powołane Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru,
którego celem jest integracja środowiska lokalnego. Krzysztof Ściubidło to
pomysłodawca nowej linii autobusowej, inicjator budowy dróg, oświetlenia
ulicznego oraz infrastruktury drogowej. Pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z
konkursu Inicjatyw Sołeckich - 24 tys. zł-na rozbudowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego
oraz ponad 90 tys. zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „100 lat
zaśpiewamy Tobie Polsko”. W 2018 r. uhonorowany „Złotą Odznaką Honorową za
Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

 

Jadwiga Zawadzka

Wójt Gminy Kruszyna

 

W 2010 r. została wybrana
na Wójta Gminy Kruszyna. Do najważniejszych zadań zrealizowanych z jej udziałem
należą, m.in.:
  budowa kanalizacji
sanitarnej (do której podłączonych jest obecnie 60% mieszkańców),
termomodernizacja szkoły podstawowej w Widzowie, budowa świetlicy wiejskiej w
Teklinowie. W ramach projektu „Senior+” zostały przystosowane pomieszczenia dla
seniorów przy OSP w Kruszynie. Dzięki dobrej współpracy z powiatem zostało
przebudowanych większość dróg powiatowych, m.in. w Widzowie, Lgocie Małej i
Kruszynie. Pani wójt aktywnie uczestniczyła w programie scalenia gruntów
realizowanych przez powiat częstochowski na obiektach Teklinów – Lgota Mała i
obecnie w Widzowie.

 

 

Przedsiębiorczość

Kamil Lara  - Właściciel Gospodarstwa Pszczelarskiego
„Pszczółka” w Garnku

gm. Kłomnice

 

Gospodarstwo
jest kontynuacją działalności rozpoczętej w 1999 r. Zajmuje się: produkcją
miodu, odkładów pszczelich, pyłku, pierzgi, odchowem matek pszczelich oraz
wyrobem świec i propolisu. Obecnie w gospodarstwie znajduje się 400 rodzin pszczelich,
a w pełni sezonu liczba ta zwiększa się do 800 rodzin. W 2019 r. rozpoczęto
budowę nowoczesnej pracowni pszczelarskiej o powierzchni 420 m
2. Obecnie roczna produkcja
miodu wynosi 10 ton. Kamil Lara jest uczestnikiem projektu „Słodka Gmina
Kłomnice”, mającym na celu promocję pszczelarstwa oraz samej gminy Kłomnice. W
latach 2017-2018 gospodarstwo współpracowało z Fundacją „Ekoostoja” w zakresie
szkoleń z zakresu gospodarki pasiecznej.

 

 

 

Monika i Dariusz Owczarek –
Właściciele „Owczarkowej Zagrody” w Wąsoszu

gm. Konopiska

 

W gospodarstwie na
powierzchni 3 ha funkcjonuje woliera dla ptaków ozdobnych oraz liczne wybiegi
dla zwierząt, wśród których są, m.in.: daniele, alpaki i owce. Zagroda oferuje
warsztaty i programy edukacyjne dla dzieci, m.in.: wyrób zabawek z siana i
produkcja wiejskiego makaronu. Państwo Owczarek organizują spotkania dla
mieszkańców: „Dzień Ziemniaka”, „Potańcówka na zakończenie lata”, zajęcia
wakacyjne dla dzieci i spotkania członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Monika i
Dariusz Owczarek są współzałożycielami Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych
Województwa Śląskiego, które zajęło I miejsce w plebiscycie „Ambasador Marki
Śląskie” w 2018 r.

 

 

Stefan Pustelnik – Właściciel Przedsiębiorstwa
Remontowo – Budowlanego „STEBUD” w Lusławicach

gm. Janów

 

STEBUD przez ponad 36 lat wypracował solidną markę
wśród swoich klientów, do których nalezą zarówno inwestorzy prywatni, jak i
firmy oraz samorządy. Zakres usług oferowanych przez przedsiębiorstwo jest
bardzo szarooki. Obejmuje roboty budowlane, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne,
brukarskie, blacharsko-dekarskie i instalacje klimatyzacji. Do sztandarowych
realizacji należą, m.in.: komisariaty policji, banki, remizy OSP, szkoły, sale
gimnastyczne oraz domy handlowe i restauracje. Za profesjonalizm firma była wielokrotnie
nagradzana, m.in.: nagrodą „Wiktoria” Znak Jakości Przedsiębiorców, Orły
Polskiego Budownictwa, Rzetelni w Biznesie, Diament Polskiej Jakości w
Budownictwie. Stefan Pustelnik od wielu lat wspiera finansowo działalność
oświatową, kulturalną i sportową na terenie powiatu częstochowskiego.

 

 

Inne
szczególne osiągnięcia i wydarzenia

III Festiwal Kabaretowy KABA-RADO
2019 w Radostkowie

gm. Mykanów

 

KABA-RADO to innowacyjne wydarzenie na terenie naszego
powiatu. W 2019 roku odbyła się trzecia edycja konkursu. Poza lokalnymi grupami
kabaretowymi w przeglądzie wzięły udział formacje z całej Polski, m.in.: z
Poznania, Lublina czy Wrocławia. Celem festiwalu jest promocja grup
teatralno-kabaretowych, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń oraz
promocja kabaretu jako formy sztuki widowiskowej. KABA-RADO ma formę konkursu,
gdzie zespoły rywalizują o nagrodę publiczności oraz nagrodę jury. Wśród
oceniających są przedstawiciele partnerów przeglądu – Starostwa Powiatowego,
Regionalnego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia Alterno. Na zakończenie
przeglądu zapraszana jest gwiazda wieczoru, która uświetnia festiwal.


 

dr Andrzej Kuśnierczyk

Filolog, dokumentalista, poeta

 

Od 1995 r. jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Korzenie”, poświęconego
wsi Kamienica Polska. W 2002 r. uzyskał doktorat za rozprawę „Więzi kulturowe w
osadzie polietnicznej na przykładzie Kamienicy Polskiej”. Współinicjator
powołania Muzeum Regionalnego, w którym gromadzone są eksponaty i pamiątki z
dziejów Kamienicy Polskiej. Pomysłodawca spotkań miłośników historii i
organizator wieczorów muzyczno – poetyckich. Andrzej Kuśnierczyk jest autorem
książki dla dzieci „O wiewiórce, misiach i urodzinkach” oraz czterech tomów
wierszy: „Biblia podróżna”, „Album niewinnych fotografii”, „Hastermanek, miłość
i kartofle”, „Świat Flammariona”. Poprzez swoją działalność aktywizuje
społeczeństwo i rozbudza zainteresowania lokalną historią.

 

Walenty Mazur

Przymiłowice, gm. Olsztyn

 

Animator kultury, muzyk,
wokalista, regionalista – to tylko wybrane opisy działalności Walentego Mazura.
Współpracuje z wieloma zespołami z regionu częstochowskiego, takimi jak:
Blachowianki, Chór Akord – Seniorzy Olsztyn, Lisowianki, Mstowianki, Złota Jesień
– Herby, KGW Olsztyn. Jest współzałożycielem kapeli „Blachowianie”. Wśród wielu
nagród zdobytych na scenach ogólnopolskich na wyróżnienie zasługuje I miejsce
jako solista skrzypek na XI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w
Częstochowie, III miejsce dla solisty instrumentalisty na XIV Regionalnym
Przeglądzie Zespołów Ludowych w Szczekocinach, I miejsce w konkursie
akordeonowym „Dożynkowe Muzykowanie” w Lubojnie w 2019 r. Obecnie pasją
Walentego Mazura jest pisanie wierszy i tekstów piosenek.

 

Mistrzostwa Świata w Speedrowerze 2019 w
Bargłach

gm. Poczesna

 

30-31 lipca Gmina Poczesna i Parafialny Klub Sportowy
VICTORIA-SPEEDROWER
  byli gospodarzami
Mistrzostw Świata w speedrowerze. Międzynarodowa Federacja Speedrowera doceniła
świetną organizację Mistrzostw Europy rozgrywanych na terenie gminy Poczesna w
2018 r. i wśród pięciu polskich miast wskazanych do organizacji najważniejszych
rozgrywek znalazły się również Bargły. Na wybudowanym w 2015 r. obiekcie rywalizowało
140 najlepszych zawodników z Polski, Anglii, Walii, Irlandii i Australii.
Podczas dwóch dni zmagań rozegrano turnieje eliminacyjne do Drużynowych
Mistrzostw Świata oraz ćwierćfinały IMŚ Open. Zawodom towarzyszyła bogata
oprawa artystyczna, a gminę Poczesna odwiedziło wielu gości, wywożąc wiele
wspaniałych wspomnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).