Środa, 18 lipca 2018r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

Zapraszamy na XVIII Dożynki Powiatowe!

Lipiec 20, 2017

27 sierpnia 2017r. Kruszyna

Informacje dla wystawców:
 
Dnia 27 sierpnia 2017 roku ZAPRASZAMY do Kruszyny,  gdzie w czasie XVIII Dożynek Powiatowych będzie można zaprezentować stanowiska promocyjne firm i zakładów, swoje wyroby, produkty rolne, artykuły rękodzieła nie tylko ludowego. Zgłoszenia prosimy kierować do Urzędu Gminy Kruszyna 42-282  ul. Kmicica 5, tel.: 48 34 320-20-03,

 e-mail: ug@kruszyna.pl.


Konkursy:

PRZODUJĄCY PRODUCENT ROLNY
 
Celem Konkursu jest:
 wyróżnianie dobrych firm i producentów rolnych zarejestrowanych na terenie powiatu częstochowskiego oraz promowanie i wspieranie konkurencyjności rynkowej, ich najwyższej jakości produktów i usług.
Uczestnikami Konkursu są producenci rolni, których produkty/usługi zostały zgłoszone i zatwierdzone do Konkursu przez urzędy gmin powiatu częstochowskiego.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czasie Dożynek Powiatowych 27 sierpnia 2017r. w Kruszynie
 
 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
 
 Cel konkursu:

·   kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek,

·   rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową,

·   prezentacja  wieńców dożynkowych.  
 Kryteria oceny:

·   materiały wykorzystane do wieńca muszą być naturalne (kłosy zbóż, ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty, wstążki itp.),

·   wygląd zewnętrzny ( technika , estetyczne wykonanie, kształt, dobór barw itp.),

·   wzorowanie się na tradycjach ludowych.
 

Uczestnictwo:
1. Każda gmina z powiatu częstochowskiego może zgłosić do konkursu jeden wieniec.  
2. Zgłoszenie delegacji z wieńcem należy przesłać do  Urzędu Gminy Kruszyna, 42-282  ul. Kmicica 5, tel.: 48 34 320-20-03, e-mail: ug@kruszyna.pl., do wiadomości Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa e-mailem:srodowisko@czestochowa.powiat.pl  do dnia 4 sierpnia 2017 r.
3. Ocena wieńców odbędzie się podczas obrzędu dożynkowego 27 sierpnia 2017 r. na placu dożynkowym.
 Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne oraz dyplomy.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów nastąpi po prezentacjach i rozstrzygnięciach konkursów.
 


 „EKOLOGICZNA    ZAGRODA    2017”

Konkurs „EKOLOGICZNA    ZAGRODA    2017”. Adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,  a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska. W konkursie biorą udział gospodarstwa wytypowane przez urzędy gmin. Przeglądu i oceny dokona komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie oraz Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czasie Dożynek Powiatowych 27 sierpnia 2017r w Kruszynie. Organizator ustanawia pulę nanagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w wysokości 15 000 zł.

Z następującym przeznaczeniem:

Za  zajęcie I – miejsca nagroda/y  rzeczowa o wartości do 5 000 zł

                 II – miejsca nagroda/y  rzeczowa o wartości do 3 000 zł

                III – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 2 000 zł

Na wyróżnienia - kwotę 3 000 zł,

        5 wyróżnień rzeczowych po ok. 600 zł

Upominki za udział – na kwotę łączną 2 000 zł.

Ustalenie laureatów nagród  i wyróżnień następuje na podstawie oceny punktowej dokonanej przez Komisję Konkursową w oparciu o przeprowadzone wizje w zagrodach.


Cele konkursu :

             - zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności,

                ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia)

              - poprawa estetyki zagród wiejskich prowadząca do podniesienia atrakcyjności

                terenów wiejskich,

              - rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych 

                (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą)

              - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu

              - kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu

              - promocję  wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji

              - profilaktykę zdrowia  w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia

                rodziny( w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów

                pszczelich)   i bezpieczeństwa pracy.

              - podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych terenów wiejskich powiatu


Kryteria oceny gospodarstw w skali od 0 – 10 punktów

1.      Estetyka zagrody.

2.      Produkcja żywności z zastosowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym na samozaopatrzenie  rodziny oraz stosowanie metod rolnictwa ekologicznego.

3.      Gospodarowanie odpadami.

4.      Postępowanie ze ściekami komunalnymi.

5.      Gospodarowanie  wodą.

6.      Ograniczanie niskiej emisji.

7.       Odnawialne źródła energii co/c.w.u.

8.       Działania na rzecz przyrody i ochrony  krajobrazu.

      

Skomentuj

Podaj treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).