Poniedziałek, 9 grudnia 2019r. | Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny
Pokaż menu

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „Gospodarka odpadami – ostatnie zmiany w prze …

Sierpień 13, 2019

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „Gospodarka odpadami – ostatnie zmiany w przepisach i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców + nowe procedury w urzędach”

                                                                                                        INSTYTUT  KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                                            

                                                                                  

 

                            ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 „Gospodarka odpadami – ostatnie zmiany w przepisach i ich
wpływ
  na obowiązki przedsiębiorców +
nowe procedury w urzędach”

 

  

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

18 wrzesień 2019 r.

Hotel Złote Arkady 

42-200
Częstochowa,
  ul. Boya Żeleńskiego                

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w
przepisach prawa gł. ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska wprowadzone
przez:

   Ustawę  z  dnia
  lipca
 8r.  o zmianie  ustawy  o
 odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2018 poz. 1592);

  Ustawę z dnia  lipca   8r.
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach Dz.U.
8 poz. 6              ;

  Ustawę z
dnia
 listopada 7r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz.U.
 7 poz. 22);

 Ustawę z dnia
lipca
9  o zmianie   ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2019, poz.1403);

 Ustawę z
dnia 9 lipca 9 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw.


        FORMA SZKOLENIA

Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją
multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzącego. Zagadnienia zostaną
omówione pod kątem praktycznego załatwiania spraw w urzędach sposób
przygotowania wniosków, ocena ich zawartości, procedury w urzędzie . Zakres
omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy,
prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani
najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania
problemów            z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy podczas zajęć lub w
ramach konsultacji indywidualnych.
Materiały
dydaktyczne:

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji
papierowej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów,
notatnik oraz długopis.
 Czas trwania: 

1 dzień - 6
godzin zegarowych +
  przerwy kawowe około
                    min oraz 
jedną dłuższą obiadową.

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 20-letnim
stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego. Absolwent
Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z
zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń
zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją;
załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych w pełnym zakresie , udział w
kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Od 22 lat
prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki odpadami (w tym również komunalnymi). Członek Grupy Roboczej
ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska, autor licznych opracowań
z zakresu gospodarki odpadami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach ze
szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki odpadami , m.in. mających na celu
przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia systemów zarządzania jakością,
środowiskowego lub zintegrowanego ISO oraz systemu ekozarządzania i audytu
EMAS.
  

1.     Podstawowe definicje istotne
ze względu na wprowadzone zmiany (w tym różnica między pojęciami magazynowania,
zbierania i składowania odpadów);

2.     Zmiany dotyczące
magazynowania odpadów przez wytwórców i prowadzących zbieranie odpadów oraz
magazynowania i składowania przez prowadzących przetwarzanie odpadów, a w tym
m.in.:

3.     Nowe zasady wstrzymywania
przez WIO działalno ci posiadaczy odpadów oraz obowiązki związane z usunięciem
stwierdzonych nieprawidłowo ci;

4.     Nowe zasady wydawania
zezwoleń na gospodarowanie odpadami:

5.     Zmiany w procedurze wydawania
Pozwoleń na wytwarzanie odpadów i Pozwoleń zintegrowanych.

6.     Zmiany w przepisach karnych
(w tym w karach pieniężnych);

7.     Okres przej ciowy (w tym
dostosowanie pozwoleń i zezwoleń do nowych przepisów - wnioski i postępowania);

8.     Wła ciwo ci decydujące, że
odpady uznaje się za niebezpieczne;

9.     Nowy sposób i zasady
prowadzenia ewidencji odpadów od 2020r.;

10.   Kontrole organów i inspekcji
ochrony rodowiska (WIO , Marszałek, Starosta).
Szczegółowy program na naszej
stronie internetowej:
www.ekologus.pl  

KOSZT

Koszt udziału w szkoleniu uzależniony
jest od ilości zgłoszonych osób z danej instytucji:

      
dla jednej osoby =860,00
zł netto
)* + 23% VAT słownie: osiemset sześćdziesiąt
złotych + VAT

      
dla dwóch osób i więcej =81 ,              zł netto)* + 23% VAT/os słownie: osiemset dziesięć złotych + VAT

)*
-
dla jednostek
administracji publicznej kwota netto =
 
kwocie brutto (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia
11.03.2004 o podatku od towarów i usług) – prosimy wypełnić i odesłać stosowne
oświadczenie
 

Cena
zawiera:

       Udział w
szkoleniu

       Materiały
szkoleniowe
 

       Materiały
pomocnicze notatnik, długopis .

       Zaświadczenie
imienne potwierdzające udział w szkoleniu.
Sprawy związane ze zgłoszeniem proszę uzgadniać w Dziale
Szkoleń pod numerem telefonu:

Tel. kom. 606 914 909, Tel.
stac. 33 496 0315 lub mailowo
: szkolenia@ekologus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).