Niedziela, 2 października 2022r. | Imieniny: Teofila, Dionizego, Slawomira
Pokaż menu

Blachowniański Budżet Obywatelski 2023 rusza! Od 21 czerwca można zgłaszać swoje projektu!

06 czerwca, 2022
Blachowniański Budżet Obywatelski 2023 rusza! Od 21 czerwca można zgłaszać swoje projektu!

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr OR.0050.124.2022 z dnia 06 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni nr 79/XII/2019 z dnia 18 września w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczniemy kolejną, VIII już edycję Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy harmonogram wdrażania BO:

 

Harmonogram

TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA BLACHOWNIAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 93/XIV/2019 W BLACHOWNI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 79/XII/2019 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2019 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BLACHOWNIAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - TUTAJ

 

1. Podział projektów lokalnych oraz kwota środków – wciąż do dyspozycji mamy 350 000 zł.

Zgodnie z zapisami zwartymi w Statucie Gminy Blachownia projekty lokalne podzielone zostały na Miasto Blachownia jako całość oraz jednostki pomocnicze czyli sołectwa. W związku z tym zmienia się również podział środków, o czym mówi załącznik nr 2 do zarządzenia:

 

Podział

2. Lista poparcia – wystarczy jeden podpis:

2. Zgodnie z artykułem 5a, ust. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

Powyższy zapis reguluje minimalną liczbę osób, który musi poprzeć projekt. Rada Miejska w Blachowni przyjęła, że projekt musi mieć poparcie jednego mieszkańca, który nie jest wnioskodawcą danego projektu.

 

3. Składanie wniosków poprzez portal konsultacji:

Mieszkańcy Blachowni mają możliwość złożenia wniosków elektronicznie poprzez portal www.konsultacje.blachownia.pl. Instrukcja składania wniosków znajduję się na portalu.

Należy jednak pamiętać, że wnioskodawcy którzy skorzystają z możliwości elektronicznego złożenia projektu zadania zobowiązani są do dołączenia do załączników prywatnych pierwszej strony formularza z podpisem osoby popierającej projekt oraz oświadczenia właściciela terenu jeżeli zadanie dotyczy terenu, którego właścicielem nie jest gmina.

4. Głosowanie:

Mieszkańcy mają możliwość głosowania:

a) osobiście w Lokalnych Punktach Konsultacyjnych wyznaczonych przez Burmistrza

b) korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia;

c) poprzez portal konsultacji społecznych www.konsultacje.blachownia.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Instrukcja głosowania znajduje się na stronie portalu.

5. Dokumenty do złożenia:

- Formularz projektu zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały rady Miejskiej nr 93/XIV/2019 z dnia 23 października 2019 roku

- Oświadczenie właściciela terenu stanowi załącznik nr 2 do trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego ustanowionych powyższą uchwałą.

Dokumenty znajdują się w załączeniu do niniejszego artykułu! 

Pamiętajmy, że projekty zgłaszane przez Państwa do Budżetu Obywatelskiego stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia.

Zachęcamy zatem do składania projektów oraz głosowania, aby budować poczucie współodpowiedzialności w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

 

 

Najważniejsze daty

Składanie wniosków: 21 czerwca 2022– 20 lipca 2022

Ogłoszenie zakwalifikowanych projektów: 17 sierpnia 2022

Głosowanie: 5 września - 2022 - 11 września 2022
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).