Poniedziałek, 25 września 2023r. | Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Pokaż menu

Blachowniański Budżet Obywatelski 2024! Od 1 do 31 sierpnia b.r. można zgłaszać swoje projekty!

17 lipca, 2023
Blachowniański Budżet Obywatelski 2024! Od 1 do 31 sierpnia b.r. można zgłaszać swoje projekty!

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr OR.0050.149.2023 z dnia 17 lipca 2023 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni nr 79/XII/2019 z dnia 18 września w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczniemy kolejną, IX już edycję Budżetu Obywatelskiego. 

Poniżej prezentujemy harmonogram wdrażania BO: 

1-harmonogram 

TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA BLACHOWNIAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 93/XIV/2019 W BLACHOWNI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 79/XII/2019 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2019 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BLACHOWNIAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO : TUTAJ

1. Podział projektów lokalnych oraz kwota środków – wciąż do dyspozycji mamy 350 000 zł.

Zgodnie z zapisami zwartymi w Statucie Gminy Blachownia projekty lokalne podzielone zostały na Miasto Blachownia jako całość oraz jednostki pomocnicze czyli sołectwa: 

2-podział-środków 

2. Lista poparcia – wystarczy jeden podpis:

Zgodnie z artykułem 5a, ust. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

Powyższy zapis reguluje minimalną liczbę osób, który musi poprzeć projekt. Rada Miejska w Blachowni przyjęła, że projekt musi mieć poparcie jednego mieszkańca, który nie jest wnioskodawcą danego projektu. 

3. Składanie wniosków poprzez portal konsultacji:

Mieszkańcy Blachowni mają możliwość złożenia wniosków elektronicznie poprzez portal: https://konsultacje.blachownia.pl/

Instrukcja składania wniosków znajduję się na portalu. 

Należy jednak pamiętać, że wnioskodawcy którzy skorzystają z możliwości elektronicznego złożenia projektu zadania zobowiązani są do dołączenia do załączników prywatnych pierwszej strony formularza z podpisem osoby popierającej projekt oraz oświadczenia właściciela terenu jeżeli zadanie dotyczy terenu, którego właścicielem nie jest gmina. 

 

4. Głosowanie:

Mieszkańcy mają możliwość głosowania:

a) osobiście w Lokalnych Punktach Konsultacyjnych wyznaczonych przez Burmistrza

b) korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia;

c) poprzez portal konsultacji społecznych www.konsultacje.blachownia.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Instrukcja głosowania znajduje się na stronie portalu.

5. Dokumenty do złożenia:

- Formularz projektu zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały rady Miejskiej nr 93/XIV/2019 z dnia 23 października 2019 roku 

- Oświadczenie właściciela terenu stanowi załącznik nr 2 do trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego ustanowionych powyższą uchwałą. 

Dokumenty znajdują się w załączeniu do niniejszego artykułu!  

Pamiętajmy, że projekty zgłaszane przez Państwa do Budżetu Obywatelskiego stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. 

Zachęcamy zatem do składania projektów oraz głosowania, aby budować poczucie współodpowiedzialności w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych. 

 

Najważniejsze daty:

Składanie wniosków: 1 - 31 sierpnia 2023

Ogłoszenie zakwalifikowanych projektów: 22 września 2023

Głosowanie: od 9  do 15 października 2023
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).