Czwartek, 30 maja 2024r. | Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
Pokaż menu

BUDŻET BLACHOWNI NA ROK 2016 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ

21 stycznia, 2016
Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

We wtorkowe popołudnie zdecydowaną większością głosów: 9 "za", 2 "przeciw", przy 2 wstrzymujących się, budżet naszej gminy na rok 2016 został przyjęty, co oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2016r możemy prowadzić stabilną i uporządkowaną politykę finansową, zarówno w dziedzinie dochodów, jak i również wydatków.

Najważniejszym punktem obrad XVII Sesji Rady Miejskiej Blachowni, która odbyła się miniony wtorek 29 grudnia br., było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2016 . Przedłożony – przez Burmistrza Blachowni – Sywię Szymańską dokument, był wcześniej przedmiotem wielotygodniowych prac i analizy wszystkich komisji Rady Miejskiej. W konsekwencji zyskał on ich akceptację i pozytywną opinię. Podobnego zdania była również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Blachowni na rok 2016. We wtorkowe popołudnie zdecydowaną większością głosów: 9 "za", 2 "przeciw", przy 2 wstrzymujących się, budżet naszej gminy na rok 2016 został przyjęty, co oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2016r możemy prowadzić stabilną i uporządkowaną politykę finansową, zarówno w dziedzinie dochodów, jak i również wydatków. Po stronie dochodów budżet zamknie się kwotą 38,1 mln zł, a wydatki wyniosą 39,7mln zł – z czego ponad 9 mln zł zostanie przekazane na inwestycje.

Trzeba zauważyć, że jest to blisko 2,5 krotnie większy wskaźnik inwestycyjny niż zrealizowany w rozliczonym już roku 2014 (wówczas zrealizowano inwestycje za 3,8 zł). Tak duży rozmach inwestycyjny jest możliwy wyłącznie przy skutecznym pozyskaniu środków zewnętrznych – w tym szczególnie z UE. Łącznie w budżecie 2016 roku przewiduje się realizację 29 zadań inwestycyjnych, do których należy jeszcze dołączyć kilka zadań wybranych w drodze Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej pieniędzy wydamy w roku przyszłym na oświatę i wychowanie (11,1 mln zł). Podkreślić przy tym należy, iż środki otrzymane na ten cel z budżetu centralnego (tzw. Subwencja oświatowa w kwocie 6,5 mln zł) są daleko niewystarczające. Oznacza to, że ze środków własnych dołożyć musimy dodatkowo na oświatę i wychowanie 4,6 mln zł. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska kosztować nas będą w 2016r ponad 7 mln zł. Wsparcie osób najuboższych, świadczenia rodzinne oraz usługi opiekuńcze, to kolejny ważny i potrzebny wydatek, który opiewa blisko na kwotę 6,4 mln zł. Przyszłoroczny plan budżetowy z pewnością uznać można za proinwestycyjny i sprzyjający rozwojowi gminy, przede wszystkim wprowadza on po raz pierwszy instytucję budżetu partycypacyjnego. Ważną jego cechą jest także uwzględnienie zadań i kwot umożliwiających współuczestnictwo naszego samorządu w absorbcji środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Źródło: http://blachownia.pl/news/budzet_blachowni_na_rok_2016_przyjety_przez_rade_miejska/
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).