Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

III Sesja Rady Miejskiej w Blachowni – wotum zaufania i absolutorium

27 czerwca, 2024
III Sesja Rady Miejskiej w Blachowni – wotum zaufania i absolutorium

Raport o stanie gminy za rok 2023 przedstawił Radzie - Burmistrz Blachowni Cezary Osiński. Raport powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r.. poz.609). Jego celem jest przedstawienie przez Burmistrza Blachowni Radzie Miejskiej sytuacji społeczno-gospodarczej w danym roku. Raport jest przedmiotem debaty, na podstawie której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi. W raporcie prezentowane są kluczowe obszary funkcjonowania gminy w 2023r.

Większość informacji w raporcie opiera się na danych pozyskanych od Referatów Urzędu Miejskiego w Blachowni, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek.

Raport podzielony jest na następujące obszary tematyczne: Budżet Gminy, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Gospodarka, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Kultura fizyczna, Pomoc społeczna, Ochrona zdrowia, Oświata i wychowanie, Rada Miejska w Blachowni.

Po przedstawieniu Raportu oraz Sprawozdania z wykonanego budżetu za 2023r.  odbyto debatę nad Raportem o stanie Gminy Blachownia za rok 2023.  Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Blachowni wotum zaufania.

Następnie podjęto uchwałę  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok. W następnej kolejności odbyło się głosowanie odnośnie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wynikami budżetu gminy Blachownia za 2023 rok, informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem finansowym Gminy za 2023 rok. Rada podjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2023 rok. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Blachowni za 2023 rok. Za głosowało 15 radnych, przeciwko 0.

 

 
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).