Sobota, 21 maja 2022r. | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Pokaż menu

Od kwietnia 2022 roku MOPS rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych otrzymanych z Banku Żywności w Częstochowie

21 lutego, 2022
Od kwietnia 2022 roku MOPS rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych otrzymanych z Banku Żywności w Częstochowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuje, że od miesiąca kwietnia 2022r. rozpoczyna wydawanie paczek żywnościowych otrzymanych z Banku Żywności w Częstochowie.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom/ rodzinom, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych .
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ Podprogram 2021 udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz. U. Z 2021r. Poz. 2268, z późn.zm.) w szczególności z powodu:
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
12. alkoholizmu lub narkomanii
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej
Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej nie mogą przekroczyć 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1 707, 20zł dla osoby samotnie gospoda rującej,
- 1 320, 00 zł dla osoby w rodzinie.
Działania towarzyszące:
Osoby zakwalifikowane do POPŻ Podprogram 2021 mają możliwość udziału w warsztatach kulinarnych, dietetycznych, dotyczących ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, programów edu kacyjnych i innych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni prosi wszystkie osoby kwalifikujące się do udziału w POPŻ Podprogram 2021 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych ( ul. Miodowa 4a/budynek ZMK/ pokój nr 6 i 8 w godzinach 7.00 15.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 34 32 71 569) celem otrzymania skierowania.
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).