Czwartek, 30 maja 2024r. | Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

26 stycznia, 2016
Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Burmistrz Blachowni ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Blachownia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Blachownia w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania sztuki, kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom w 2016 roku.

Burmistrz Blachowni ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Blachownia w dziedzinach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania sztuki, kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom w 2016 roku.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

  1) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,

  2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej zawierające:

  a)imię i nazwisko kandydata;

  b)nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, której jest on członkiem.

 2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Blachownia w 2016 r.

 3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Blachownia w 2016r w następujących dziedzinach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania sztuki, kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom. Następnie oferty zostaną przedstawione Burmistrzowi Blachowni

 4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu zakończenia pełnej procedury konkursowej w 2016 r.

 5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny

 6. Z tytułu dojazdu do miejsca posiedzeń Komisji konkursowej nie będą zwracane koszty podróży.

 7. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: sekretariat@blachownia.pl lub pocztową na adres: Urząd Miejski w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, (1 piętro).

 8. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 09 lutego 2016 roku

 9. Komisja Konkursowa powołana zostanie Zarządzeniem Burmistrza Blachowni

Załącznik: Formularz do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Blachownia w roku 2016 (doc.)

 

Źródło: http://blachownia.pl/news/ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_czlonkow_komisji_konkursowej/
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).