Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

PROGRAM “CIEPŁE MIESZKANIE”

27 lipca, 2022
Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 

 

PROGRAM  ,,CIEPŁE MIESZKANIE''

przeznaczony dla zainteresowanych właścicieli mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych  na terenie Gminy Blachownia

     W  dniu 21 lipca 2022r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚIGW) ogłosił dla gmin Województwa Śląskiego nabór wniosków o dofinansowanie prac, z zakresu wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania opalanych węglem  w mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, realizowanych w ramach tego Programu. Zgodnie z założeniami Programu Gmina Blachownia może uzyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie udzielić dotacji osobom realizującym przedsięwzięcie opisane w Programie. Gminy mogą złożyć maksimum dwa wnioski o dofinansowanie, przy czym pierwszy do 30.12.2022r. a drugi do 31.12.2023r.

1. Osobami mogącymi ubiegać się o dotację są mieszkańcy gminy posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynikający z prawa własności lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Blachownia. Gmina Blachownia po podpisaniu umowy o dofinansowanie z WFOŚIGW w Katowicach może przystąpić do zawierania umów z poszczególnymi właścicielami mieszkań, którzy nie mogą ponieść pierwszego kosztu wymiany źródła ogrzewania do chwili zawarcia umowy z Gminą Blachownia.

2. Dotacją mogą być objęte : demontaż starego źródła ciepła na węgiel, dokumentacja projektowa, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania takiego jak pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, piece elektryczne, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka okienna w lokalu mieszkalnym oraz drzwi zewnętrzne do lokalu, przy czym wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

3. Stopień dofinansowania dotacją, która uzależniona jest od udokumentowanych dochodów na jednego członka gospodarstwa domowego, może wynosić:

-        w zakresie podstawowym  do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł,

-        w zakresie podwyższonym do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł,

-        w zakresie najwyższym  do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł,

4. Gmina Blachownia celem właściwego wyszacowania kwoty wymaganych środków na dofinansowanie wykazanych w składanym do  WFOŚIGW wniosku oprze się  na skompletowanych indywidualnych zapotrzebowaniach właścicieli mieszkań, złożonych w postaci wypełnionego wniosku, w którym podadzą oni szczegółowy zakres i opis  planowanych prac oraz ich szacowaną wartość. Wnioski  dotyczące udziału w Programie ,, Ciepłe Mieszkanie'' należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Blachowni w terminie od 01.08.2022r do 31.08.2022r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących uczestnictwa w Programie można  kontaktować się z Zarządem Mieniem Komunalnym w Blachowni przy ul. Miodowej 4a we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 – 13.00 pod numerem telefonu   34 3270 370.

Szczegóły dotyczące Programu można wraz z materiałami pomocniczymi znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.blachownia.pl w zakładce dla mieszkańca pod linkiem Program ,, Ciepłe Mieszkanie”, dodatkowo druk wniosku można otrzymać w kancelarii Urzędu Miejskiego oraz w Zarządzie Mieniem Komunalnym przy ul. Miodowej 4a.
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).