Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

26 lipca, 2022
Tor kartingowy Wyrazów - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Tor kartingowy Wyrazów - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Tegoroczni maturzyści, którzy pochodzą z małych miejscowości i dostaną się na studia na polskich uczelniach publicznych, mogą starać się o tzw. stypendia pomostowe. Wnioski online przyjmowane są do 16 sierpnia 2022 roku.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2022 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

  • dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata;

  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 100, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu Programu Stypendia Pomostowe;

  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

  • pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w  przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 2.107 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2022).

Rekrutacja do programu przebiega na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 roku wypełnia wniosek on-line, a  następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 25 sierpnia 2022 roku wysyła na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).