Sobota, 21 maja 2022r. | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Pokaż menu

Przedsiębiorco! Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

24 stycznia, 2022
Siedziba Urządu Miasta w Blachownia - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL Siedziba Urządu Miasta w Blachownia - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  przewiduje dodatkowy 30-dniowy termin dokonania w/w czynności, jednakże za dodatkową opłatą, która wynosi 30% opłaty wynikającej z art. 111 ust. 2 wyż. cyt. ustawy.
Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z art. 111 w/w ustawy. Zasady wnoszenia opłat (ich wysokości, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo. Wartość sprzedaży za 2021 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 r. – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2022 r. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).
Opłatę należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Blachowni: 27 1020 1664 0000 3902 0028 3739
Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).