Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Rekrutacja do gimnazjum

02 lutego, 2016
Tor kartingowy Wyrazów - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Tor kartingowy Wyrazów - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Od 1 marca do klasy pierwszej Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni, młodzież zamieszkała w obwodzie szkoły (gmina Blachownia) przyjmowana jest na podstawie zgłoszeń rodziców/opiekunów prawnych.

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

Od 6 maja kandydaci spoza obwodu Gimnazjum będą mogli ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej pod warunkiem wolnych miejsc. Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami oraz kryteria, sposób ich weryfikacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017.

 

KRYTERIA, SPOSÓB ICH WERYFIKACJI WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ BLACHOWNIA, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA JEGO OBWODEM

Uchwała Nr 111/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 stycznia 2016r.

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Liczba punktów

1.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona przez dyrektora szkoły)

 

10

2.

Wynik sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej.

Kopia zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej (potwierdzona przez dyrektora szkoły).

Wynik procentowy z języka polskiego x 0,1 pkt;

wynik procentowy z matematyki

x 0,1 pkt;

wynik procentowy z języka obcego

x 0,1 pkt

3.

Średnia ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona przez dyrektora szkoły).

Średnia ocen

na świadectwie

x 5 pkt.

4.

Rodzice/prawni opiekunowie zatrudnieni są na terenie Gminy Blachownia.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna rodzica.

1

5.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna rodzica.

1

6.

Niepełnosprawność dziecka.

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1

7.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należnej opieki po zakończonych zajęciach w szkole.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna rodzica.

1

Źródło: http://blachownia.pl/news/rekreutacja_do_gimnazjum/
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).