Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Rekrutacja do szkół podstawowych

02 lutego, 2016
Tor kartingowy Wyrazów - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Tor kartingowy Wyrazów - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

29 marca rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia, dla dzieci spoza obwodu danej szkoły.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są bez postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz kryteria, sposób ich weryfikacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 przedstawiają się następująco:

 Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr OR.0050.19.2016 Burmistrza Blachowni
z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BLACHOWNIA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

określony przez Burmistrza Blachowni

Termin

w postepowaniu uzupełniającym

określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29 marca 2016r.

do 13 kwietnia 2016r.

 

od 9 maja 2016r.

do 13 maja 2016r. do godz. 12.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

14 kwietnia 2016r. do godz. 12.00

13 maja 2016r. od. 12.00 – 13.30

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2016r. godz.14.00

13 maja 2016r. godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 kwietnia 2016r. odgodz. 14.00

do 20 kwietnia 2016r. do godz.12.00

od 13 maja 2016r. od godz. 14.00

do 19 maja 2016r. do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2016r. godz. 14.00

19 maja 2016r. godz. 14.00

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2016r. w przypadku wolnych miejsc w szkole podstawowej po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania

 

 

KRYTERIA, SPOSÓB ICH WERYFIKACJI WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BLACHOWNIA, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH

POZA OBWODEM WYBRANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uchwała NR 111/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 stycznia 2016r.

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

10

2.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są na terenie Gminy Blachownia.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

9

3.

Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły.

Zaświadczenie z przedszkola

8

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki po zakończonych zajęciach w szkole.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

8

5.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

7

6.

Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

6

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

5

Źródło: http://blachownia.pl/news/harmonogram_czynnosci_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_i_uzupelniajacym_do_szkol_podstawowych/
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).