Czwartek, 30 marca 2023r. | Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda
Pokaż menu

Relacja z obchodów Światowego Dnia Wiedzy nt. Autyzmu w gminie Blachownia

07 kwietnia, 2016
Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 2-ego kwietnia br. Gmina Blachownia po raz pierwszy włączyła się w obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. Punktualnie wraz z wybiciem kurantów o godz. 20.00 Urząd Miejski w Blachowni „zapalił się” na niebieski kolor, solidaryzując się z osobami chorymi na autyzm.

Przez ONZ autyzm jest obecnie postrzegany jako jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie, obok AIDS, cukrzycy i raka. Przyjmuje się, że obecnie 1 osoba na 100 dotknięta jest autyzmem. Według danych szacunkowych opracowanych przez Autism Europe (2009) autyzmem dotkniętych jest 0,6 % populacji Unii Europejskiej (co stanowi około 5 milionów osób). Ocenia się, że w województwie śląskim autyzmem dotkniętych jest ok. 3 tys. osób. Osoby autystyczne ze względu na trudności z porozumiewaniem się z otoczeniem i problemy w funkcjonowaniu w małym stopniu uczestniczą w życiu społecznym. Ze względu na otaczające je bariery często są zdani na siebie i pozostają w społecznej izolacji.

W obchodów „Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu” na terenie gminy Blachownia włączyły się: Miejski Dom Kultury w Blachowni, Biblioteka Miejska w Blachowni z Filią w Blachowni, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni oraz placówki oświatowe działające na terenie gminy.

Poniżej prezentujemy relację z pierwszej w naszej gminie akcji „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni

"W obchody światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie włączył się również Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni, oświetlając o godz. 20:00 swoją siedzibę niebieskimi reflektorami."

 

Miejski Dom Kultury w Blachowni

"Miejski Dom Kultury w ramach solidarności z ludźmi dotkniętymi autyzmem przygotował warsztaty rękodzieła oraz wypełnił się kolorem niebieskim."

Galeria zdjęć

 

Biblioteka Miejska w Blachowni

"W tym roku Biblioteka Miejska oraz Filia wraz z innymi miejscowymi instytucjami również przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W oknach budynków pojawiły się niebieskie motyle i kwiaty, a przed wejściem powieszono niebieskie balony. W czytelni Biblioteki udostępnione są książki dotyczące autyzmu: Pisula O.- „Małe dziecko z autyzmem”, Teitelbaum O.- „Czy moje dziecko ma autyzm?”, Bragdon A.D.- „Kiedy mózg pracuje inaczej: ADHD, alkoholizm, autyzm, déjà vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja”, „Wielka encyklopedia zdrowia rodziny”, Renz-Polster H.- „Encyklopedia zdrowia dziecka”, Seligman M.- Psychopatologia.”

Galeria zdjęć

 

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni

"W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, Gimnazjum im J. Korczaka 1 kwietnia włączyło się do akcji w naszej gminie „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. W tym dniu uczniowie naszej szkoły obejrzeli filmy przybliżające im problem autyzmu, postrzeganie świata i zachowania ludzi dotkniętych tym schorzeniem. Wykazując wiele zainteresowania i zrozumienia młodzież wzięła udział w pogadankach i dyskusjach na ten temat. Szkoła została udekorowana niebieskimi balonami i światełkami, a uczniowie i nauczyciele założyli niebieskie stroje na znak szacunku i zrozumienia dla osób dotkniętych autyzmem."

Galeria zdjęć

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni

"1 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni obchodziła Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Z tej okazji została zorganizowana akcja „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. W tym dniu wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przyszli ubrani na niebiesko. Szkoła również została udekorowana: w każdym oknie został powieszony niebieski balon a przy wejściu witał wszystkich łuk z zawieszonymi balonami oraz hasłem „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”. Ponadto każdy wychowawca przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat otwartości, szacunku i zrozumienia dla osób dotkniętych autyzmem. Uczniowie zostali poproszeni, aby 2 kwietnia o godzinie 20.00 zapalili w swoich domach lub przed nimi niebieskie światło."

Galeria zdjęć

 

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Blachowni

"Dnia 01.04.2016 roku Publiczne Przedszkole nr 2 w Blachowni przyłączyło się do akcji ,, Zapal się na niebiesko'' w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W tym dniu wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane na niebiesko. Zostały przeprowadzone pogadanki i zajęcia plastyczne połączone ze zdobyciem wiadomości o autyzmie. Wiele uciechy sprawiło dzieciom zabawa z niebieskimi balonami i rysowanie na nich symboli solidaryzujących się z akcją ,,Zapal się na niebiesko''. Po zajęciach dzieci zabrały balony do domu."

Galeria zdjęć

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blachowni (Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Przedszkole Nr 1)

"W ramach solidaryzowania się z osobami z autyzmem, dzieci, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Blachowni „zaświecili się na niebiesko”. Założyli niebieskie stroje, udekorowali szkołę i przedszkole w niebieskie kwiaty, balony i wstążki. A na drzwiach wejściowych do budynku zaświeciła niebieska lampa - symbol. Nauczyciele przeprowadzili lekcje pod hasłem „Autyzm. Poznaj zanim ocenisz”, na których informowali o objawach autyzmu i jak należy reagować na zachowanie rówieśnika z autyzmem. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne, na których pojawiły się niebieskie kwiaty, dziecięce dłonie i zabawki. Naszym celem była akcja informacyjna skierowana również do dorosłych, że dzieci autystyczne są wśród nas. Potrzebują one wsparcia rodziny, rówieśników i otoczenia." 

Galeria zdjęć

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łojkach

Przedszkole w Łojkach

"Przedszkole w Łojkach czynnie przyłączyło się do akcji "Zapalmy się na niebiesko". We wszystkich grupach nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat dzieci dotkniętych tą chorobą. Dzieci obejrzały filmy edukacyjne pt: Autyzm wprowadza zmysły w błąd oraz reportaż programu Pełnosprawni pt. Autyzm. W starszych grupach zorganizowano zajęcia zainspirowane filmami dotyczącymi typowych zachowań autystycznych. Wszyscy nauczyciele, pracownicy i większość dzieci odpowiedziała na apel i ubrała się na niebiesko. W przedszkolnych salach i holu pojawiły się niebieskie ozdoby w postaci hasła, kwiatów i balonów. W jednym z okien zapalono niebieskie światełka, jako znak poparcia dla osób dotkniętych autyzmem. Zachęcano rodziców do udziału w akcji poprzez zapalenie niebieskiego światełka w domu, w sobotę 2 kwietnia."

Galeria zdjęć

 

Szkoła Podstawowa w Łojkach

"Wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Łojkach z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji promującej „Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu”. W tym celu podjęliśmy szereg różnorodnych działań. Wszyscy uczniowie i pracownicy ubrali się w tym dniu na niebiesko lub w stroje z elementami koloru niebieskiego. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat otwartości, szacunku i zrozumienia dla osób dotkniętych autyzmem oraz warsztaty: „Co czuje człowiek dotknięty autyzmem?” Uczniowie obejrzeli filmy ukazujące problemy dzieci i osób dorosłych, dotkniętych autyzmem takich jak: „Strasznie głośno, niesamowicie cicho”, „Autyzm w 51 sekund”, „Świat Marii”, „Jak zachowuje się osoba z autyzmem?” Na lekcjach pisaliśmy kredą koloru niebieskiego, okna szkoły zostały ubrane niebieską bibułą a na środkowym oknie umieszczono duży napis, widoczny z zewnątrz „1-2 kwietnia. Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”. Szkoła wewnątrz została udekorowana niebieskimi balonami, a na korytarzu szkolnym umieszczono tablicę z hasłami na temat: "Co jest ważne w stosunku do kolegi z autyzmem?", "Z poradnika Optymisty, zrozumienie dla Autysty." Uczniowie postanowili zapalić niebieskie światełka w swoich domach w sobotę 2 kwietnia o godzinie 2000."

Galeria zdjęć

 

Szkoła Podstawowa w Cisiu

"...Również Szkoła Podstawowa w Cisiu włączyła się do akcji „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”. W tym dniu uczniowie i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu byli ubrani na niebiesko. Odbyły się prezentacje multimedialne na temat autyzmu, lekcje poświęcone temu problemowi, jak i warsztaty, podczas których wszyscy robiliśmy niebieskie kwiaty z bibuły, tworząc następnie duże, piękne niebieskie serca. Wykonane zostały również plakaty, które są dekoracją naszej szkoły. Ponadto obyło się spotkanie z p. Ewą Korbel, pielęgniarką szkolną, która przekazała uczniom kl. I – III informacje na temat autyzmu. Oprócz tego dzieci wykonały wspólne ćwiczenia „Co lubimy?”, po których otrzymały przypinki z hasłem „Jestem wyjątkowy, jak każdy”. Zaangażowanie i radość z przystąpienia i wzięcia udziału w tej akcji było widoczne na wszystkich naszych twarzach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy choć w ten sposób solidaryzować się z osobami ze spektrum autyzmu. Podsumowaniem naszych wszystkich działań było wspólnie wykonane zdjęcie, wystrój szkoły i gazetka szkolna..."

Galeria zdjęć

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe Sowy" w Blachowni

,,Naszym nauczycielskim i rodzicielskim obowiązkiem jest przekazywanie wiedzy na temat otaczającego dzieci świata. Otoczenie małego człowieka, to nie tylko świat przygody, ale także codzienność obfitująca w wiele rozczarowań. Małe dzieci uczą się emocji, a jedną z najważniejszych jest empatia i szacunek do drugiego człowieka.
Myślę, że pomimo iż jesteśmy przedszkolakami, nauczyliśmy się inaczej postrzegać ,,ten dziwny świat za szybą’’ w którym żyją nasi koledzy i koleżanki. Autyzm jest  tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby dotknięte  autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem codzienności, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata. Jest  po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Na dzieci dotknięte tą chorobą patrzy się z taką samą miłością jak na inne, tylko ta miłość musi być cierpliwa".

Galeria zdjęć
Gmina Blachownia

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).