Sobota, 13 kwietnia 2024r. | Imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Pokaż menu

Wizyta studyjna w Zamościu

13 marca, 2023
Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Zalew w Blachowni - Joesqsek / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

W Zamościu, w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni oraz kierownik Referatu Spraw Społecznych Promocji i Oświaty wraz z przedstawicielami innych samorządów doświadczali, że każdy posiada swój styl uczenia się, który ma mocne strony. Ale najważniejszym jest fakt, że mocne strony każdego z nas są unikatowe. Warto o tym wiedzieć oraz szanować i wspierać niepowtarzalność każdego dziecka.

Wizyta studyjna odbyła się w placówce, w której wdrożono Unikatowy Kod Uczenia (się)©. Dyrektor i nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami i opowiadali o pozytywnych zmianach, jakie obserwują po wykorzystaniu Analizy Sposobu Uczenia się. Dzięki tej analizie zarówno nauczyciele jak i rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób uczniowie uczą się w klasie i w domu, jak myślą, jak się koncentrują i rozwiązują problemy. Dzięki temu narzędziu nauczyciele dostosowali metody pracy do uczniów w każdej klasie, w taki sposób aby poprawić ich umiejętności uczenia się i zwiększyć motywację do nauki.

Warsztaty były również okazją do poznania pomysłów na zaaranżowanie przestrzeni szkolnej tak, aby stworzyć uczniom najbardziej adekwatne i przyjazne dla nich środowisko do uczenia się.

Dwudniowy pobyt w Zamościu związany jest z udziałem Gminy Blachownia w projekcie unijnym „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów- II etap”. 

Przypomnijmy.                                                                                                                                                                                                          

W roku 2022 Gmina Blachownia przystąpiła do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020. W ramach usługi doradczej, przedstawiciele Gminy Blachownia oraz dyrektorzy gminnych szkół podstawowych biorą udział w pełnym cyklu doradztwa, na który składa się: wybór obszaru wsparcia przez JST, diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych, opracowanie harmonogramu działań, wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań. 

W ramach projektu realizowane jest działanie pn. Doradztwo dla JST adresowane do kilkuosobowych zespołów reprezentujących 20 jednostek samorządu terytorialnego. Doradztwo realizowane jest od września 2022 roku do 31 maja 2023 roku tj. przez 8 miesięcy.

Nasza gmina otrzymała wsparcie 2-osobowego zespoły ekspertów/doradców (doradcę ds. personalnego rozwoju edukacji i doradcę ds. rozwiązań zarządczych), z którego skorzystają dyrektorzy wszystkich placówek. 

Aktualnie jesteśmy na etapie opracowywania Harmonogramu Działań Rozwojowych (HDR) w wybranym obszarze wsparcia tj.: Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z trudnościami w nauce.

Zakłada się, że efektem realizacji projektu będzie:

dokonanie diagnozy potrzeb Gminy Blachownia po okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nauki zdalnej oraz wybór aktualnych priorytetów rozwojowych;
zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą
w wybranym obszarze tj.: Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z trudnościami w nauce.

Zakłada się, że efektem realizacji projektu będzie:

1. dokonanie diagnozy potrzeb Gminy Blachownia po okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nauki zdalnej oraz wybór aktualnych priorytetów rozwojowych;
2. zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą
w wybranym obszarze tj.: Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z trudnościami w nauce.
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).