Wtorek, 16 lipca 2024r. | Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego
Pokaż menu

III Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

21 czerwca, 2024
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

POSTANOWIENIE NR 3/2024

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609)

             z w o ł u j ę:

III Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona IX Kadencji (2024-2029)  w dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek)  o godz. 900  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z  następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
  4. Przedstawienie sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Zielona w okresie międzysesyjnym:

a)      Komisja Rewizyjna, (referent Przewodniczący B. Dobrowolski),

b)      Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, (referent Przewodnicząca J. Bajor),

c)      Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Pomocy Społecznej, (referent Przewodnicząca R. Rak),

d)      Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, (referent Przewodniczący R. Stępień),

e)      Komisja Skarg, Wniosków i petycji, (referent Przewodnicząca J. Włoszczyńska).

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Zielona oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona wotum zaufania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu za 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona za 2023 rok:

a)      Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2024 r. dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, (referent P. Skarbnik A. Wosik),

b)      Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona (referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej B. Dobrowolski),

c)      Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Zielona, (referent  Przewodnicząca Rady Gminy A. Kościańska)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2024 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/345/2023 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/361/2023 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz w Cielętnikach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dąbrowa Zielona  w Stowarzyszeniu Rybacka Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia przedstawiciela Gminy Dąbrowa Zielona w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Lipie.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    Alicja Kościańska
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).