Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Informacja o zmianach w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku

21 stycznia, 2016
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.

 Główne zmiany to:

1. Nie będą wystawiane decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł ( najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru),

2. Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł – wtedy podatek będzie płatny w pierwszej racie, a nie jak dotychczas w czterech ratach,

3. Łączne zobowiązanie podatkowe dotyczyć będzie nie tylko kombinacji podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Dotychczas były wystawiane odrębne decyzje wymiarowe na te rodzaje podatków, a od nowego roku decyzja będzie jedna:

4. Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, jak również na wysokość zobowiązania podatkowego, tj:

   rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowy:

   grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy:

   grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego:

   grunty pod stawami zarybionymi 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego

   grunty ,  dla których nie ma ustalonego przelicznika 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowych

5.  Nie ma obniżonej stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych;

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015r., poz. 1045)

Źródło: http://www.dabrowazielona.pl/aktualnosci/919
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).