Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

LXI Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

23 listopada, 2023
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

LXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023) w dniu 30 listopada 2023 roku (czwartek) o godz. 830  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Dąbrowie Zielonej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Dąbrowie Zielonej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Dąbrowie Zielonej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dąbrowa Zielona.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbrowa Zielona.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).