Wtorek, 16 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety
Pokaż menu

LXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona

16 lutego, 2024
Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 

POSTANOWIENIE NR 63/2024

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

LXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 23 lutego  2024 roku (piątek)  o godz. 830  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2024 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego hybrydowego na rzecz Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr LV/327/2023 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Święta Anna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Święta Anna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LXI/376/2023 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania statutu Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Dąbrowie Zielonej.
 12. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zamknięcie obrad Sesji.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Krzysztof Kucharski
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).