Sobota, 25 maja 2024r. | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Pokaż menu

LXV Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

22 kwietnia, 2024
Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 POSTANOWIENIE NR 65/2024

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

LXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2024)  w dniu 29 kwietnia  2024 roku (poniedziałek)  o godz. 830  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującej się w miejscowości Soborzyce, Gmina Dąbrowa Zielona.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującej się w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Dąbrowa Zielona.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona.
 10. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok”.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2023 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2023 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
 14. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej za 2023 r.
 15. Przyjęcie protokołu z LXIII i LXIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).