Środa, 31 maja 2023r. | Imieniny: Anieli, Petroneli
Pokaż menu

Najważniejsze informacje dotyczące Programu Rodzina 500 plus

17 marca, 2016
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

1. Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. formie papierowej i elektronicznej. 

2. Każdy, kto złoży wniosek do dnia 1 lipca 2016 r. włącznie dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

3. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. włącznie, organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

4. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

5. Złożenie wniosku przed 1 kwietnia 2016 r. spowoduje umorzenie postępowania i konieczność ponownego złożenia wniosku po 1.04.2016r.

 

Świadczenie będzie przyznawane na rok i co do zasady okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku.

 Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres - rozpocznie się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 30 września 2017 r.

 Założenia Programu:

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

6. Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

1)    oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

2)    w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

3)    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;

4)    dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

5)    orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

 Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 Wysokość świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dzieci, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Szczegóły Programu „Rodzina 500+” na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania:

Wniosek

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).