Sobota, 4 lutego 2023r. | Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Joanny
Pokaż menu

XLIX Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

13 grudnia, 2022
Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.   z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. )

              z w o ł u j ę:

XLIX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek)  o godz. 800  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej

z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2022-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2023-2029
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dąbrowa Zielona.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Święta Anna.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).