Czwartek, 6 października 2022r. | Imieniny: Artura, Brunona
Pokaż menu

XLV Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

09 września, 2022
Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 

POSTANOWIENIE NR 45/2022

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.   z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. )

              z w o ł u j ę:

XLV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 16 września 2022 roku (piątek)  o godz. 800 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały IV/18/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej oraz opłaty targowej na terenie targowiska gminnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Święta Anna, przy drodze wojewódzkiej DW 786.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Na podstawie art.25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ) niniejsze zawiadomienie proszę okazać w zakładzie pracy celem uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej.

Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).