Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

XV Sesja Rady Gminy

24 marca, 2016
Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, że w dniu 31 marca 2016 r (czwartek) o godz. 15.00 w  sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się XV Sesja Rady Gminy  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Zielona w 2016 r.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności     w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona w trybie przetargowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania         i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż Gmina Dąbrowa Zielona.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016 – 2029.
 15. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej za 2015 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Przyjęcie protokołu XII, XIII i XIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 19. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).